Банките с рекордна печалба от 1,22 млрд. лв.

До края на септември ръстът е с 40%

Банките в страната постигнаха рекордна печалба от 1,22 млрд. лв. за първите девет месеца на годината, сочат данните на БНБ. Това е ръст с 40% спрямо печалбата от 872 млн. лв. за същия период на миналата година. В края на септември активите на банките достигат 103,2 млрд. лв., като за три месеца нарастват с 3,1 млрд. лв. (3,1%).

Заемите за нефинансовите предприятия и за домакинствата се увеличават съответно с 537 млн. лв. (1,6%) и 375 млн. лв. (1,8%) спрямо края на юни. Продължава тенденцията за намаление на лошите кредити. В края на септември необслужваните банкови заеми възлизат на 7,396 млрд. лв. (при 7,702 млрд. лв. към 30 юни), а делът им в общата сума на кредитите намалява до 8,5% (при 9,1% в края на юни).

Депозитите през третото тримесечие нарастват с 2,8% (2,4 млрд. лв.) до 88,6 млрд. лв. Ръстът се дължи основно на депозитите от нефинансовите предприятия и на домакинствата, които са съответно с 1,4 млрд. лв. (5,7%) и 1 млрд. лв. (2%) повече спрямо края на юни.

Коментари

Задължително поле