БАН продължава инициативите си в подкрепа на младите предприемачи

Днес в Конферентния център на БАН, блок 26Б се проведе второто събитие от проекта Balkan-Mediterranean Centre for Entrepreneurship and Innovation (BalkanMed INNOVA). Проектът има за цел да стимулира предприемаческото мислене, насърчаване стартиращи фирми и създаване на по-привлекателна среда за растежа на малките и средни предприятия. Финансирането на проекта, е по линия на Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) и националния бюджет в рамките на програмата „Балкани-Средиземно море 2014-2020“.

img_7931Изпълнител от българска страна е „Единния център за иновации“ на БАН в партньорство с още пет организации от Гърция, Кипър, Албания и Македония (БЮРМ) и е насочен към четири приоритетни за икономиката области: 1. Туризъм и културно наследство; 2. Агробизнес; 3. Информационни и комуникационни технологии за малки и средни предприятия; 4. Енергия и околна среда.

На провелият се бенчмаркинг уъркшоп присъстваха представители от различни институти на БАН, учени, предприемачи от различни области, както и студенти, които се интересуват от започване на собствен бизнес. Основните теми, които бяха дискутирани бяха свързани с различни дейности и похвати за преодоляване на слабостите, засягащи развитието на предприемачеството, разликата между уменията, получени чрезобразованието и пазара на труда, липсата на бизнес етика и предприемаческа култура, лошият достъп до финансиране, недоверието в правителствените програми и трудността на МСП да инвестират в нови иновативни знания.

Модератор на събитието беше Ина Бояджиева, която е един от създателите на BBU Srartup School – напълно иновативна програма по бизнес и предприемачество. Повече за проекта и събитието може да научи от Фейсбук страницата на проекта: https://www.facebook.com/BalkanMedBG/.

Коментари

Задължително поле