БАН създава ново самостоятелно научно звено на мястото на НИМХ

С решение на Общото събрание на БАН се създава ново самостоятелно научно звено с работно наименование „Институт за изследване на атмосферата, климата и водите“. Това се посочва в съобщение на Учредителния научен съвет на института за изследване на атмосферата, климата и водите на БАН.

В новото звено ще се отделят част от дейността, активите и пасивите на сегашния НИМХ – БАН. То ще функционира от 1 януари 2019 година. От същата дата ще функционира и НИМХ към МОН.

Учените, специалистите и членовете на научно-помощния персонал на НИМХ трябва да подадат заявление, ако искат да работят в новото научно звено. От съобщението става ясно, че информацията за това ще бъде конфиденциална до обособяването на двете звена, едното в БАН, другото в МОН.

Срокът за подаване на заявленията е 20 ноември. Тези, които решат да останат в БАН, в новото звено, ще запазят научните си степени и академични длъжности. Те ще запазят проектите си и условията за работа, в т.ч. ползваната научна инфраструктура. На 31 октомври от Управителния съвет на БАН е обявен конкурс за директор на Института за изследване на атмосферата, климата и водите при БАН със срок за подаване на документи до 30 ноември.

Коментари

Задължително поле