Бедствено положение в 3 села заради безводие

NOVA TV

Забрана за поливане с питейна вода в Риш, Веселиново и Александрово

Бедствено положение заради продължително безводие и прогнозите за още по-тежко засушаване е обявено в три села от шуменската община Смядово - Риш, Веселиново и Александрово. Техните над 1300 жители са на сух режим повече от два месеца, вода от домашните чешми потича веднъж на 7 дни, но свършва за 12 до 18 часа. Затова кметът на община Смядово Иванка Петрова е обявила бедствено положение с продължителност един месец, до края на м.август.

Забранено е ползването на питейна вода за поливане на градини с реколта и за промишлени нужди, става ясно от заповедта.

Причината да се стигне до тук е настъпилото продължително засушаване, довело до силно намаляване на дебита на съществуващите водоизточници и недостиг на вода за питейно-битови нужди.

Проблемите в селата на сух режим са стари. Риш остана на сухо още в първите дни на тази година, а жителите му тогава излязоха на протест срещу непрекъснатите аварии по старата водопроводна мрежа. Община Смядово инвестира тогава в ремонти, които бяха извършени от ВиК-Шумен. Пресъхващите водохващания сега обаче, са сериозен проблем. Това принуждава общината да търси алтернативни мерки и да намери средства за неотложни и аварийни дейности, с които да спаси хората от безводието.

При режима много от домакинствата разчитат на кладенците в дворовете си, които още не са пресъхнали. Други се спасяват с вода от изворни чешми в района и питат: "Нормално ли е при пандемия хората да не могат да си измият ръцете, да не говорим за къпане и пране?".

Коментари

Задължително поле