Безплатен интернет осигури Община Павликени в три зони на града

В Павликени вече работи новоизградената публична мрежа за свободен достъп до интернет по инициативата WiFi4EU на Европейската комисия по Споразумение за отпускане на безвъзмездни средства в рамките на механизма за свързване на Европа (МСЕ). Община Павликени беше сред първите класирани български общини – победители в Програмата WiFi4EU на Европейската комисия за изграждане на безплатни високоскоростни мрежи за безжичен достъп до интернет на обществени места.

Инициативата WiFi4EU е схема за подкрепа на предоставянето на безплатен Wi-Fi достъп до висококачествен интернет на най-посещаваните обществени места в целия Европейски съюз: паркове, площади, обществени сгради.

Гражданите и гостите на град Павликени могат да използват на обществени места безплатна високоскоростна интернет връзка. При избор на безжичната мрежа WiFi4EU от мобилното устройство потребителят трябва да потвърди достъпа чрез заредената страница, за да се свърже успешно. Връзката осигурява скорост на изтегляне от 30Mbps до български и международни доставчици на интернет и може да обслужва над 50 потребители едновременно.

Обхватът на разпространение на услугата в гр. Павликени покрива следните обществени зони: площад „Свобода”, Зоопарк Павликени, парк „Кирил Рaкаров”.

Безплатният интернет се осигурява чрез 12 външни точки за достъп. Те ще бъдат обозначени с информационни табели с логото на програмата WiFi4EU.

Изпълнител на системата за Wi-Fi зоните е „А1 България“ ЕАД. Община Павликени има ангажимент за експлоатацията и техническата поддръжка на оборудването и осигуряването на абонамент за интернет връзката за период от поне три години.

Коментари

Задължително поле