Безработицата падна до 4.2%

През второто тримесечие на 2019 г. безработицата е 4.2%, или с 1.3 процентни пункта по-нисък в сравнение със същия период на миналата година, показват данни на НСИ.

Коефициентът на заетост за населението на възраст 15 - 64 навършени години се увеличава с 2.8 процентни пункта в сравнение със същото тримесечие на 2018 г. и достига 70.7%.

Обезкуражените лица в тази възрастова група са 61.2 хил.

Общият брой на заетите лица над 15-годишна възраст е 3,262 милиона. От тях 2,065 млн. души, или 63.3%, работят в сектора на услугите, 980.2 хил. (30.0%) - в индустрията, а 217.4 хил. (6.7%) - в селското, горското и рибното стопанство.

2,217 милиона (76.1%) работят в частния сектор, а 695 хиляди (23.9%) - в обществения. С временна работа са 134 хил., или 4.6% от наетите лица.

През второто тримесечие на 2019 г. броят на безработните лица е 142.0 хил., от които 82.7 хил. (58.2%) са мъже и 59.3 хил. (41.8%) - жени.

Коефициентите на безработица по степени на образование са съответно: 2.0% за висше образование, 3.4% за средно образование и 12.2% за основно и по-ниско образование.

Коментари

Задължително поле