Безработните дължат месечно по 24,40 лв. за здравни вноски

Здравната вноска за безработните става 24,40 лв. през 2020 г., при 22,40 лв. в момента.

Първото плащане е до 25 февруари

Глоба до 1000 лв. за липса на декларация

От 1 януари 2020 г. хората, които сами внасят задължителните си здравни вноски (например трайно безработни, които не получават обезщетение за безработица и не са осигурени от държавата) и не са регистрирани като самоосигуряващи се, дължат месечно по 24,40 лв. От 1 януари 2020 г. минималният месечен осигурителен доход нараства на 610 лв. Неосигурените на друго основание се осигуряват поне върху половината от минималния месечен осигурителния доход. Тоест за тях здравната вноска ще бъде 8% върху не по-малко от 305 лв.

Срокът за плащане на тези вноски е до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Здравната вноска за януари 2020 г. трябва да се плати до 25 февруари 2020 г.

Всички, за които възниква задължение сами да внасят здравните си вноски, подават в НАП декларация Образец 7. Тя се подава в офиса на НАП по постоянен адрес до 25-то число на месеца, следващ месеца, за който е възникнало задължението за плащане на здравни вноски. Ако от 1 януари 2020 г. трябва сами да внасяте здравни вноски, трябва да подадете декларация Образец 7 до 25 февруари. Санкцията за неподаване на декларацията е от 500 лв. до 1000 лв.

Здравноосигурителните права на хората, които се осигуряват сами, се прекъсват, ако не са внесени повече от три дължими месечни вноски за период от 36 месеца. Периодът се брои до началото на месеца, предхождащ месеца, в който човек потърси медицинска помощ, платена от здравната каса. Прекъснати здравноосигурителни права се възстановяват, ако човек плати всички дължими здравни вноски за последните 60 месеца.

Хората могат да проверят здравноосигурителния си статус и периодите, за които нямат здравни вноски, чрез електронна услуга на НАП на сайта nap.bg или и на тел. 0700 18 700. Услугата е автоматична и изисква само въвеждане на ЕГН чрез клавиатурата на телефона.

Коментари

Задължително поле