Безработните се регистрират онлайн

Заявление ще се подава с електронен подпис или персонален идентификационен код

Безработните българи ще могат да се регистрират по електронен път в бюрата по труда. Това става ясно от проект на постановление на Министерския съвет, представен за обществено обсъждане от служебния социален министър Гълъб Донев.

Националният осигурителен институт вече разработва нова електронна административна услуга, която трябва да започне да действа от 1 юли 2017 г. Целта й е да отпадне необходимостта от посещение на място в офисите на НОИ за получателите на тези осигурителни плащания.

За подаване на заявление по електронен път ще се използва квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код, уточнява министър Донев.

Предвижда се от 1 юли 2017 г. безработните да посочват в заявлението за отпускане на парично обезщетение начина, по който желаят НОИ да комуникира с тях - на гише в териториалното поделение на НОИ, по пощата на посочен от тях адрес или по електронен път на посочен електронен адрес. За безработните, които нямат интернет, ще се запази възможността за подаване на заявленията и на хартия в териториалните поделения на НОИ.

По данни на Агенцията по заетостта броят на регистрираните безработни лица в бюрата по труда през януари е 269 749. Той нараства с 3,3% спрямо предходния месец, но в сравнение с януари 2016 г. броят им съществено намалява - с 64 821 лица, или 19,4% по-малко.

Коментари

Задължително поле