Бензиностанции затварят заради касовите апарати

Няма да могат да изпълнят новите правила до 31 март

Конкуренцията може да бъде нарушена, ако се обявяват цените на едро

Реалната печалба е 1-1,5%

Редица бензиностанции може да бъдат принудени за затворят врати на 31 март, защото няма да могат да изпълнят новите изисквания за касовите бележки, предупреди Светослав Бенчев от Българската петролна и газова асоциация (БПГА).

Според последните промени в наредбата за отчитане на оборота чрез фискални устройства, до края на март върху касовите бележки от бензиностанциите трябва да се отпечатват още три компонента - размер на акциза и ДДС-то, цена без акциз и ДДС и покупната цена, на която горивото се доставят в обекта.

Поставянето на срока 31 март за изпълнение на тези изисквания е абсурдно тъй като до 30 юни бензиностанциите трябва да сменят използваните от тях Електронни системи с фискална памет (ЕСФП), чрез които отчитат оборота, каза Светослав Бенчев. Бензиностанциите бяха задължени да направят това с предишните промени в наредбата за отчитане на оборотите. За да бъдат изпълнени новите изисквания в кратък срок трябва да бъде актуализиран софтуерът на всички бензиностанции в страната като все още не е ясно точно как може да стане това и колко ще струва. Но по-същественият въпрос е какъв е смисълът от тази спешна промяна, при положение че само след три месеца пак ще трябва да бъдат сменени всички системи за отчитане на продажбите на горива, каза Светослав Бенчев.

Отделно от това самото изискване за т.н. покупна (или доставна) цена, т.е. цената на която бензиностанцията купува горивото, е доста проблемно. Не е ясно дали това изискване в наредбата е съгласувано с Комисията за защита на конкуренцията. От КЗК неколкократно са посочвали, че пазарът е с малко на брой основни доставчици. Затова от КЗК бяха забранили компаниите да обявяват цените на едро на сайтовете си. А сега се оказва, че всички на пазара ще си разбират цените на горивата на едро. “Според мен това е условие за една прозрачност, която може дори да е антиконкурентна. Защото когато всички си знаят цените - търговци и доставчици, могат да се създадат условия на пазара, които не са съвсем коректни от гледна точка на конкуренцията”, каза Светослав Бенчев.

Но по-важното е, че при зареждане на гориво клиентът няма да вижда печалбата на бензиностанцията, а само маржа между доставната и крайната цена. Печалбата на компанията се вижда на края на годината и тя варира между 1% и 1,5%, каза Светослав Бенчев. Кому е нужно на касовата бележка да се вижда, че при едно зареждане на бензин между доставната и продажната цена има марж например от 40-50 ст. В този марж са включени разходи за заплати, ток, амортизация, маркетинг и т.н. Този марж може да варира между различните обекти в рамките на една верига бензиностанции и не носи никаква полезна информация за клиента.

 

Никъде в ЕС няма такова изискване

Софтуерът на големите се прави в чужбина

В нито една страна от ЕС няма изискване върху касовите бележки да се изписва доставната цена на горивата. Но сериозният проблем е, че голяма част от бензиностанциите няма да могат да изпълнят новите изисквания до края на март. На практика това означава затваряне на обекти, каза Светослав Бенчев от БПГА. Те няма да изпълнят изискванията на наредбата не защото не искат, а по обективни причини. Проблемът е предимно при големите международни вериги, при които софтуерът се прави от чуждестранни компании. Те не могат да реагират в рамките на няколко седмици. Това са корпоративни структури с вътрешни правила за провеждане на процедури за поръчка на софтуер. Освен това системите на НАП в тестов режим са недостъпни от чужбина, което затруднява разработката на софтуера за касовите апарати.

 

Заради липсата на стандарт

Акцизът за пропан-бутана ще обърка клиентите

През зимата е по-важно запалването

02-02Стандарт няма и съотношението между пропан и бутан в отделните обекти за зареждане на автомобилите е различно.

Ако върху касовата бележка трябва да се посочва цената на горивото без налозите, ще възникне интересен феномени, свързан с акциза за пропан-бутана. Акцизът за втечнен нефтен газ (LPG или пропан-бутан) се плаща в тонове и е фиксиран на 340 лв. за 1000 кг. Но по бензиностанциите горивото се продава в литри. А тъй като стандарт няма съотношението между пропан и бутан в отделните обекти за зареждане на автомобилите е различно. Съотношението между килограми и литри при пропана и бутана също е различно. Това означава, че в зависимост от смесите на отделните бензиностанции акцизът в касовите бележки ще се различава с няколко стотинки при зареждане на едно и също количество. Акцизът обаче е фиксиран и клиентите само ще се объркат и ще започнат да питат защо в касовите бележки има различни стойности. Хората ще започнат да си задават въпроси горивото от коя бензиностанция е по-добро щом различните обекти продават различни смеси. А при липсата на стандарт клиентите няма как да знаят кое гориво е по-добро. Преди много години имаше стандарт за пропан-бутана, но сега няма. Според експертите обаче през зимата пропанът трябва да е малко повече, защото той спомага за запалването през студените месеци. През лятото съдържанието на пропан е добре да бъде по-ниско. Големите вериги бензиностанции продават горивото като спазват стария стандарт. Но при малките търговци на горива смесите с пропан-бутан се продават в съотношение, каквото те преценят за удачно, именно защото няма стандарт.

 

Счетоводство

Данните от всеки обект ще бъдат различни

02-01-2Един от интересните моменти при изписването на доставната цена върху касовата бележка е как ще се процедира при положение, че в резервоара на бензиностанцията може да има гориво от различни доставки. В най-честия случай в резервоара има останало гориво и върху него се долива при следващото зареждане от цистерната. В самата наредба не е разписано как ще се процедира в тази ситуация и много зависи какъв тип счетоводство води всеки търговски обект. Но най-често в касовата бележка ще се посочва средната претеглена доставна цена на наличното гориво в резервоара на бензиностанцията. Но така в един и същи ден в два различи обекта от една и съща верига върху касовата бележка ще се изписва различна доставна цена според времето, в която е напълнен резервоара. Което може да обърка клиентите и отново информацията, която те ще получават от касовата бележка ще бъде със съмнително качество.

 

Позиция

Бизнесът настоява за отлагане

Представители на различни браншови организации поискаха удължаване на срока за изпълнение на новите изисквания за касовите апарати. “На 18 февруари е възможно да се организира протест на транспортните фирми заради проблемите, които наредбата ще създаде”, каза Ясен Танев, учредител на асоциацията за бизнес софтуер. “Не е проблем даването на 200 лв. и 500 лв. за касови апарати, променят се обаче бизнес процесите и системите, които ги обслужват. Когато имате малък магазин, можете да смените касата и компютъра, който го обслужва, но средните и големи фирми, със сложна организация на продажби, ще срещнат трудности”, посочи Ясен Танев.

През миналата седмица работодателските и браншови организации поискаха удължаване на срока за изпълнение на новите изисквани и по време на заседание на Консултативния съвет (КС) към НАП. И беше решено през тази седмица да бъде оценен мащабът на промените, които трябва да направи бизнесът и необходимото време за смяна на фискалните устройства, адаптиране на компютърните системи и обучение на персонала.

 

Има начин на заобикаляне

Създават се условия за кухи фирми

Изискването върху касовите бележки да се отпечатва доставната цена на горивата ще създаде условия за регистриране на кухи фирми. Всеки търговец, който не иска да покаже с какъв марж работи, може да постави една куха фирма между доставчика на едро и самата бензиностанция. Така при отпечатването на касовата бележка ще се изписва цената, на която горивото се купува от кухата фирма. А при едно зареждане върху бележката може да се изпише, че маржът между доставната и крайната цена без ДДС и акциз е например 2 ст. или 5 ст., което обаче няма да е реално. Така отново клиентът няма да има точна информация за маржа, с който работи търговецът, и няма да има реална база за сравнение, ако на друга бензиностанция при зареждане на същото количество гориво маржът е например 40 ст. Така се създават условия за регистриране на кухи фирми от всеки търговец, който иска да скрие информация от клиентите си.

Същевременно никой още не знае какви ще бъдат разходите за изпълнение на новите изисквания за касовите бележки. Първо трябва да се напише новият софтуер, а след това той ще трябва да бъде инсталиран на всяка бензиностанция, което изисква много хора и труд.

Коментари

Задължително поле