Бизнесът предлага: Замразяване на минималната заплата през 2021 г.

За следващата година е заложено минималната заплата да стане 650 лева.

Преговарят за прагове по браншове 

Минималната работна заплата и осигурителните прагове по икономически сектори да останат замразени за следващата година, настояват работодателските организации. Според бизнеса в условията на икономически срив и повишена безработица, породени от COVID-пандемията, не е разумно административно да се вдигат минималните нива на възнагражденията в страната.

“В тези условия най-разумното е да не се увеличават сегашните им нива”, заяви Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Той припомни, че за тази година минималната работна е била увеличена с 50 лв. до 610 лв. на базата на очакван ръст на БВП от над 3%. Заради коронакризата обаче ще бъде отчетен икономически спад от поне 7%, което означава разлика спрямо прогнозата от 10 процентни пункта.

“Замразяването на нивото на минималната работна заплата ще позволи на увеличения с близо 100 000 души брой на безработните да си намерят по-лесно работа, защото това основно са хора с по-ниска квалификация” коментира Велев.

В момента работодателските организации и синдикатите договорят механизма за определяне на минималната заплата в страната, така че тя да не се определя повече по административен път от правителството, съобщи Васил Велев. “Идеята е да има минимална заплата на национално ниво, след което социалните партньори ще договарят минимални заплащания и по браншове за три категории персонал - ниско, средно и висококвалифицирани”, поясни Велев. Към момента обаче договаряли само критериите, а не конкретни нива, което означава, че за догодина този механизъм няма да бъде работещ.

Коментари

Задължително поле