Бизнес, институции и граждани обединяват усилия за задържане и привличане на кадри

Търговско-промишлена палата – Стара Загора в партньорство с областната администрация работи по проект за повишаване на гражданското участие за формиране на публични политики за задържане и привличане на работна сила. Той е финансиран по Оперативна програма „Добро управление”. На 20 февруари беше създадена Пилотна комисия, която се състои от социалните партньори, представители на бизнеса и на гражданския сектор и има за цел да обобщи събраните мнения и препоръки, да оформи предложения за формиране на политики и мерки за задържане на хора в България и връщане на заминалите зад граница.

Това стана ясно на пресконференция с участието на областния управител Гергана Микова, председателят на Търговско-промишлена палата – Стара Загора Олег Стоилов, неговият заместник Красимира Соколова и др.

Анкетирани са над 500 компании в цялата страна и 2003 граждани за причините, които принуждават хората да напуснат страната и са събрани мненията им дали според тях тези недостатъци могат да бъдат променени.

„Основните причини, според представителите на бизнеса, които водят до напускане на хора от страната, са липса на сигурност и защита; липса на законност и справедливост. Над 50% от анкетираните смятат, че това може да бъде променено” – каза Красимира Соколова. Тя добави, че над 80% от анкетираните работодатели биха увеличили работните заплати. Около 50% от анкетираните граждани са на възраст между 18 и 40 г., 80% са с висше образование. 22% са посочили, че биха напуснали България, заради ниско заплащане и липса на възможности за професионално развитие, и нямат особени очаквания, че това може да се промени.

„Надяваме се този проект да допринесе за това Стара Загора да стане град на младите хора и да бъдат привлечени необходимите за бизнеса кадри” – каза в заключение Красимира Соколова.

На заседанията на Пилотната комисия ще се обсъждат мерки, препоръки и предложения, които да постигнат основната цел на проекта. Те ще бъдат представени на два форума и ще бъдат внесени в съответните институции.

Коментари

Задължително поле