Биопринтер за органи спасява тежко болни

Методът ще помага при онкозаболявания

Научният проект има широко приложение в тъканното инженерство

Научен проект за 3D-био­принтиране на тъкани и органи заработи в България. Иновативната технология е в Катедрата по медицинска биология на МУ-Пловдив и ще помага при лечението на тежко болни пациенти. Тя ще служи в сферата на онкологията, на регенеративната и експерименталната медицина като за целта ще бъдат разработени съответните протоколи.

От катедрата съобщиха, че разполагат с необходимия изследователски капацитет и подготвени специалисти, както и с ясна визия за приложението на новата апаратура.

3D-биопринтирането е една от най-новите технологии и позволява създаване под компютърен контрол на 3D-обекти, чрез наслагване на синтетични или биологични материали в няколко слоя. Има широко приложение в тъканното инженерство и регенеративната медицина за разработване на сложни тъканни структури.

Използват се специални биомастила, съдържащи живи клетки и биоматериал, който запазва клетъчната функция и жизненост, осигурявайки междуклетъчна комуникация. С изолирани от пациенти туморни клетки може да се конструират индивидуални 3D-туморни модели, върху които да се изпробват различни лекарства. Това е перспективен и безопасен метод за определяне на специфично лечение за всеки конкретен пациент.

Коментари

Задължително поле