Бойкотират преговорите за прага на осигуровките

Вдигат минималната заплата с 9,8% при 3,2% ръст на производителност­та

Браншовите организации да не участват в предстоящите преговори за определяне на минималните осигурителни доходи (МОД) за 2019 г. призоваха за трета поредна година национално представителните работодателски организации - КРИБ, АИКБ, БСК и БТПП, обединени в Асоциация на организациите на българските работодатели (АОБР). В писмо до браншовите организации членовете на АОБР им благодарят за досегашната подкрепа и изразяват увереност, че и през настоящата година ще заявят категоричен отказ от участие в преговорите за МОД-2019.

Процедурата предвижда министърът на труда да обяви график за преговорите и след техния край да оповести нивата на МОД за деветте групи професии и длъжности в 85 икономически дейности. Според работодателските организации обаче, практиката за определяне на МОД показва безсилие на контролната система да се справи с недекларирания труд. Нещо повече, по този начин се увеличава сивият сектор, оказва се натиск върху заетостта в отделни региони, сектори, предприятия в депресивно състояние, на уязвимите социални групи с ниска квалификация, като се намалява нетното възнаграждение на наетите лица. Не на последно място, такава практика не съществува в държавите от ЕС и България многократно е критикувана по този въпрос от страна на Европейската комисия.

Членовете на АОБР са убедени, че условията и заплащането на труда, както и актуализирането на минималните възнаграждения за съответните длъжности трябва да се определят чрез колективни трудови договори и да са валидни за съответните страни по тези договори, без да се разпростират върху цялата икономика.

АОБР напомня, че приетата през април тази година правителствена средносрочна бюджетна прогноза предвижда нарастване през 2019 г. на минималната заплата с 9,8% до 560 лв. и на компенсацията на един зает с 6,6%, при двойно по-нисък ръст на производителността на труда (3,2%).

Коментари

Задължително поле