Борис Цветков: Трябва да има районни съветници в София, Пловдив и Варна

Борис Цветков

Трябва да се възстанови правото на стотици хиляди български граждани да избират свои представители в местното самоуправление на районно ниво – районни съветници в градовете с районно деление. Това предлага народният представител от „БСП за България“ Борис Цветков с внесения от него проект на Закон за изменение и допълнение на Изборния кодекс, съобщиха от пресцентъра на партийната структура.

Ако се приеме законодателната инициатива, Народното събрание, в 6 месечен срок, трябва да приеме промени в ЗМСМА, в ЗУТ и в ЗУЗСО, с които да се регламентират правата на районните съвети и на общинските съвети и тяхното разпределение между районното и общинското ниво. Предвижда се създаването на районни съвети в градовете с районно деление.

В София, Пловдив и Варна вече беше възстановен и успешно функционира прекият избор на районни кметове.

„Когато съществуваше пряк избор на районни съветници, избирателната активност и ангажираността на гражданите към изборния процес беше значително по-голяма. Значително по-голямо беше и доверието на гражданите в общинската администрация и в местното самоуправление“, аргументира се Цветков.

По думите му лишаването на гражданите, в градовете с районно деление, от възможността да избират свои представители – районни съветници и районни съвети, доведе до отчуждаването им от местното самоуправление. Намалява и възможностите им за пряк и директен контрол над дейността на своите представител в местната власт.

„Отчуждаването е особено забележимо в градски райони с 50 - 100 000 жители, в сравнение с ефективното самоуправление в български общини с 2 – 3 000 жители“, убеден е социалистът.

„Възстановеното право на гражданите в градовете с районно деление да избират пряко районен кмет увеличи доверието им в местното самоуправление и в местната администрация. Възможността да избират свои представители на районно ниво – районни съветници със съответни правомощия, се очаква от гражданите с голям интерес“, обясни народният представител.

Според него изборът и функционирането на районни съвети ще увеличи доверието в изборния процес и ще възстанови доверието в местното самоуправление и в местната администрация.


„Ще се повиши контрола на гражданите върху представители им и местното самоуправление като цяло. Ще се даде възможност на граждани с активни обществено-политически позиция и каузи да имат право да се кандидатират, да бъдат избирани и да работят като районни съветници за решаване на проблемите на гражданите на районно ниво“, убеден е Борис Цветков.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Политика