Брюксел критикува правителството, че бави парите за "Пловдив 2019"

Първият официален доклад от мониторинга на "Пловдив 2019" бе получен в града под тепетата точно 40 дни, след като на 12 октомври журито на международна комисия направи мониторинг на дейността на фондация "Пловдив 2019", подготовяща събитията през 2019 г., когато Пловдив ще е Европейска столица на културата.

Най-силно в доклада е застъпена положителната оценка за направения от 2015 година досега прогрес по основните проекти в програмата на европейска столица на културата, както и прагматичния подход на екипа в справянето с проблемите. Журито дава положителна оценка и на силната политическа подкрепа, която проектът има на местно ниво.

За първи път в документа са заложени и препоръки не само към местното управление и към организацията, която отговаря за европейския проект, но и към управлението на държавата. С отделна точка в доклада си международното жури се обръща с препоръка към правителството на България за максимално бързо и спешно отпускане на гласувания и одобрен бюджет за реализацията на Пловдив - Европейска столица на културата.

Успешното реализиране на проекта зависи изцяло от адекватното изпълнение на поетите от държавата ангажименти. Темата за бюджета на европейска столица на културата беше повдигана многократно в публичното пространство от различни посоки, но до момента проблемът не е намерил своето разрешение. Членовете на международното жури изказаха своето желание за съдействие и подкрепа още по време на срещата с екипа през октомври.

Също в посока на максимално прагматично и позитивно взаимодействие са и другите препоръки на журито в настоящия доклад. Те включват срокове за ясни графици по отношение на програмните и инфраструктурни приоритети на Пловдив през 2017 г. и като цяло за планирането на програмата за 2019 г., създаване на ясна маркетингова и комуникационна стратегия, която да преведе на достъпен език посланията на програмата, оптимизиране на бюджетите, засилване на мерките за развитие на капацитет и изграждане на публики, засилаване на вътрешния мониторинг върху ефектите на проекта, публикуване не регулярни доклади върху прогреса на инициативата.

Коментари

Задължително поле