Българите най-недоволни от работните си места

Пет от шестте региона в ЕС с най-ниска производителност на труда са в България.

В Брюксел дават 44 евро на час

Живеем най-малко

Българите са най-недоволни от работните си места сред жителите на ЕС. В България само 27,6% от хората да доволни от работата си, а точно пред нас е Румъния с 28,3%, пише в публикация на Евростат. Същевременно над половината от населението на Прибалтийските страни, Ирландия, Австрия, Италия и Словения е силно удовлетворено от работните си места.

Хората в ЕС получават средно по 22,8 евро за един час работа, посочват от Евростат. Най-високи са възнагражденията в Брюксел - 44,2 евро на час, а най-ниски - в българския Северен централен район - 3,7 евро на час, което е 12 пъти по-малко.

Освен белгийската столица, има още шест региона в ЕС, в които дават над 40 евро за час работа. Сред тях са Люксембург (43,9 евро); региона на датската столица Копенхаген (42,2 евро); както и още два белгийски региона край Брюксел (по 41,7 евро). Любопитно е, че в Норвегия и Швейцария заплатите за час работа са по-високи от всички региони на ЕС - съответно 44,9 евро и 50,5 евро.

Средно за страните от ЕС за един час работа хората създават по 35,2 евро добавена стойност, сочат данните на Евростат. В Люксембург създават по 76,3 евро, а в българския Южен централен регион - само 5,4 евро. Пет от шестте региона в ЕС с най-ниска производителност на труда са в България, а шестият е в Румъния.

Разполагаемият годишен доход на човек в ЕС е средно 15 600 евро. Най-висок е доходът на човек във вътрешен Лондон-Запад - 55 200 евро, а най-нисък - 2 900 евро, е доходът на жителите на Северозападния регион в България.

В резултат при жените най-ниска е продължителността на живота в България - 78,2 години, при над 87 години в няколко региона на Испания. При мъжете най-кратък е животът в Литва, България, Унгария и Румъния, а най-дълъг - в Мадрид и Лондон.

Коментари

Задължително поле