България в топ три по малък дълг и дефицит

Дълговете и бюджетните дефицити на всички страни от ЕС нараснаха през 2020 г.

По-добри показатели в бюджета имат само Дания и Швеция

Седем страни от ЕС имат борчове в размер над 100% от техния БВП

Общият дълг нарасна с 1,2 трил. евро

България е в топ три на страните от ЕС по най-малък държавен дълг и най-малък бюджетен дефицит, показват данни на европейската статистическа служба Евростат. В края на 2020 г. държавният дълг на страната ни е 25% от Брутния вътрешен продукт (БВП), при 20,2% година по-рано. Увеличението се дължи на пуснатите на международните пазари през септември 2020 г. държавни облигации в размер на 2,5 млрд. евро.

Целта беше да бъдат покрити допълнителните разходи и намалените приходи в бюджета заради кризата.
По-добре от нас по отношение на дълга в ЕС са само Естония и Люксембург. През 2020 г. държавният дълг на Естония е нараснал от 8,4% на 18,2% от БВП на страната, но тя запазва първото си място. Дългът на Люксембург се е увеличил минимално - от 22% на 24,9% от БВП, в резултат на което страната ни изпреварва и ние от второ място отиваме на трето по най-малък дълг.

Бюджетният дефицит на България за 2020 г. е 3,4% от БВП, което ни нарежда на трето място в ЕС и по този показател. По-малък дефицит в държавната хазна имат само Дания (-1,1% от БВП) и Швеция (-3,1% от БВП).
Кризата, породена от мерките срещу разпространението на Covid-19, доведе до увеличение на дълговете и бюджетните дефицити на всички страни от ЕС. В резултат общите задължения на Съюза нараснаха от 77,5% на 90,7% от БВП. Само за година общите задължение на страните от ЕС се увеличиха с 1,2 трилиона евро и надминаха 12 трилиона. Но има огромни разлики в задълженията на отделните държави.

Седем страни от ЕС имат държавен дъл над 100% от техния Брутен вътрешен продукт. Това са Гърция (205,6%), Италия (155,8%), Португалия (133,6%), Испания (120%), Кипър (118,2%), Франция (115,7%) и Белгия (114,1%).

През 2020 г. всички държави-членки имат дефицит в бюджетите си. Най-високи дефицити са отчетени в Испания (-11% от БВП), Малта (-10,1%), Гърция (-9,7%), Италия (-9,5%) и Белгия (-9,4%).

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Финанси