България е 46-а в света по добив на полезни изкопаеми

Количествата течни горива, желязо, феросплави, цветни и благородни метали и индустриални минерали надхвърлят 38 млн. тона за година

България се нарежда на 46-о място в света по добив на изследвани полезни изкопаеми. Това показва последният доклад "Данни за добивната индустрия в световен мащаб" от 2017 г. на Министерството на науката, изследванията и икономиката на Австрия. През 2015 г. добивът на течни горива, желязо и феросплави, цветни метали, благородни метали и индустриални минерали в в страната е 38 077 508 тона, като в статистиката нe влизат строителните материали. С световен мащаб общият добив възлиза на 17, 269 млрд. тона, като в класацията по държави през  Китай отново е на първо място по добив на горива, метали и индустриални минерали, следван от САЩ и Русия. В статистиката по континенти Европа е на трето място в света с добив от 1, 481 млрд. тона, като се регистрира намаление с 22,4 млн. тона. по-малко от 2014 г. (1,504 млрд. т.). Най-голям спад в добива се отчита в Азия, което може да се обясни и с нестабилната обстановка в някои части на региона.

С непрекъснато нарастване на населението на Земята, увеличаването на нестабилността в някои региони на планетата и индустриализацията нараства необходимостта от увеличаване на добива на минерални суровини. Гарантирането на доставки на полезни изкопаеми и други суровини при честни пазарни условия е в основата на добре функциониращата икономика. Въпреки относително високите геоложки запаси на полезни изкопаеми в света, геополитическите и икономически предизвикателства може да доведат до недостиг на подземни богатства, се казва в доклада.

Коментари

Задължително поле