Българският шеф - най-строг към жените

Мъжете изкарват 16,6% повече

39% от мениджърите са от нежния пол

У нас само 2% от дамите работят почасово при 31% средно за ЕС

Шефовете в България са най-строги и взискателни към жените спрямо работодателите в останалите страни от ЕС. През 2018 г. 31% от работещите жени в ЕС са били на непълно работно време, както и 9% от мъжете, сочат данните на Евростат. Това дава възможност на жените да се грижат за децата си като например да ги взимат от училище, както и да вършат редица домашни задължения. В това отношение България е на последно място в ЕС като само 2% жените работят на непълно работно време, а делът на мъжете е още по-нисък - 1,7%. Най-близо до нас е Унгария с 6,3% работещи почасово жени.

Холандия е на първо място в почасовата заетост, където 76% от жените работят по този начин. Челната тройка се допълва от Австрия и Германия където над 46% от работещите жени са заети почасово. В Белгия делът на почасово заетите жени е 41%, а във Великобритания - 40%.

Същевременно редица фирми в България с чуждестранни собственици и началници държат жените да стоят плътно по 9 часа на работното си място и да ползват регламентирана обедна почивка, въпреки че в техните държави много често не се работи по тези правила.

По отношение на общата заетост няма голяма разлика между България и ЕС. У нас работят 63,9% от жените, а общо за ЕС са заети 63,3% от дамите.

Когато работят, мъжете обикновено заемат по-високи позиции от жените, показват още данните на Евростат. Например само около една трета (34%) от мениджърите в ЕС са жени. Най-голям е делът на ръководните постове, заети от дами, в Латвия (45%), Полша (42%), България, Литва, Унгария и Швеция (всички по 39%). А най-малко жени шефове има Кипър (17%), Люксембург (25%), Холандия (26%), Чехия, Дания, Гърция и Италия (всички по 27%).

Жените печелят с 16% по-малко от мъжете, ако сравним почасовите надници в страните от ЕС. Заплатите на жените са по-ниски от тези на мъжете във всички държави-членки на ЕС. Но най-големи са разликите в Естония (25,6%), Чехия (21,1%), Германия (21%), Великобритания (20,8%), Австрия (19,9%) и Словакия (19,8%). Най-малки са разлики в заплащането между жените и мъжете в Румъния (3,5%), Италия и Люксембург (по 5%), Белгия (6%) и Полша (7,2%). В България жените взимат с 14,2% по-малко от мъжете.

 

В топ 3 сме по пушене

В спорта сме сред последните

Българските мъже влизат в топ три на най-големите пушачи в ЕС. У нас 37,6% от мъжете над 18 години пушат всеки ден, като по този показател ни изпреварват само Кипър с 39,6% и Латвия с 38,1%. Жените у нас също пушат много, но се нареждат на четвърто място в ЕС. В България пушат 21,2% от дамите, като преди нас са само Австрия (22,5%), Гърция (21,8%) и Хърватия (21,3%).

По отношение на пиенето повечето страни от ЕС ни изпреварват. У нас само 30% от мъжете и 11,4% от жените пият всяка седмица. Средно за страните от ЕС 38,3% от мъжете пият всяка седмица, както и 23% от жените, показват данните на Евростат.

По отношение на спортните занимания обаче сме на предпоследно място в ЕС, като по-малко от нас спортуват само в Румъния.

Коментари

Задължително поле