Бързите кредити се увеличават в кризата

Общата сума на отпуснатите бързи заеми в страната надмина 3 млрд. лв.

Повече фирми прибягват до небанкови заеми

Общата им сума надмина 3 млрд. лв.

Бързите кредити нарастват въпреки свиването на икономическата активност в кризата. Към края на декември 2020 г. отпуснатите заеми от дружествата, специализирани в кредитиране, (известни като фирми за бързи кредити) са 3,073 млрд. лв., обявиха от БНБ.

За година те се увеличават с 6% (+174,7 млн. лв.).

През 2020 г. отпуснатите бързи заеми на домакинствата нарастват с 1,5% (+33,2 млн. лв.) и в края на декември достигат 2,298 млрд. лв. Делът им в общия размер на бързите заеми намалява до 75,8%. Отпуснатите бързи заеми на нефинансови предприятия са в размер на 650 млн. лв. За година те нарастват с 24,8% (+129 млн. лв.), показват данните на БНБ.

Явно все повече фирми прибягват до небанкови заеми. Кредитите за фирми имат дял от 18,2% от общия размер на отпуснатото финансиране от дружествата за бързи заеми.

Бързите потребителки заеми за домакинствата са в размер на 2,168 млрд. лв. За година не нарастват с 1,6% (+33,9 млн. лв.). Размерът на жилищните кредити, отпуснати от фирмите за бързи заеми, е 32,8 млн. лв. За година тези заеми намаляват с 2% (-0,7 млн. лв.).

Коментари

Задължително поле