Бюджетът с излишък за пръв път от 2008 г.

Държавата ще завърши годината с положително бюджетно салдо за пръв път от 2008 г. насам, вместо планирания дефицит от 2% от БВП, показва годишният отчет на Министерство на финансите.

„Това амбициозно фискално представяне излъчва силен сигнал за водената последователна и балансирана фискална политика, насочена към осигуряване на устойчива фискална позиция в средносрочен хоризонт”, посочват от ведомството на Владислав Горанов.

Фискалният резерв към края на ноември е в размер на 14,3 млрд. лв. Наличният безпрецедентен по размер ресурс в обхвата на фискалния резерв гарантира буфер в случай на непредвидени шокове, което минимизира рисковете за негативно развитие на показателите по държавния дълг в средносрочен хоризонт, заявяват от министерството.

Очаква се в края на годината номиналният дълг да е 25,8 млрд. лева, което е близо милиард по-малко спрямо разрешените стойности в бюджета.

 

Коментари

Задължително поле