Ваня Кастрева: Баловете на седмокласниците се повишиха тази година

Ваня Кастрева

За всичко това има три фактора - ученикът, силно мотивираният родител и учителят. Разбира се зад този труд стои и малко късмет. Това каза Ваня Кастрева, началник на Регионално управление на образованието – София-град, по БНТ, по повод класирането за гимназиите, което излезе вчера. Кастрева информира, че момичето с най-висок бал 500 е избрала да се запише в I АЕГ в София.

"Тези ученици, които са класирани на първото си желание, трябва да отидат и да се запишат в училището, в което са класирани. Трябва да носят със себе си оригинала на свидетелството за завършено основно образование и там, където е необходимо - в професионалните гимназии, да носят и оригинала на медицинско удостоверение", каза Кастрева.

Всички останали могат да подадат заявление за втори етап на класирането. Желанията остават подредени по същия начин и те ще имат шанса при ученик, които не се е записал, да се придвижат по-напред във своите желания или да останат на същото място.

"Тази година се повишиха баловете. Имам няколко обяснения", каза Кастрева. "В крайна сметка резултатът за всичко това има три фактора. Естествено - ученикът с неговите дадености, упоритост, последователност. До него е силно мотивираният родител, който подкрепя своето дете и учителят. Разбира се зад този труд стои и малко късмет", посочи Ваня Кастрева.

СМГ по традиция е с най-висок бал. Най-желаната паралелка с математика и немски е с много висок най-нисък бал - 490.5. Момичето с най-висок бал 500 е избрала да се запише в I АЕГ в София.

Коментари

Задължително поле