Варна сред отличниците по чист въздух

Инж.Веселин Шарлопов / отсреща/ изнесе резултатите пред временната комисия по околна среда към ОбС, която прие актуализация на Програмата за чистота на въздуха, предложена от кмета.

Но бризът от морето не прави градовете край него по-проветриви, твърдят експерти

От 29 общини, за които Съдът на ЕС постанови през 2017, че са с нарушено качество на въздуха, вече 9 общини отговарят на нормите – Девня, Добрич, Пирдоп, Сливен, Гълъбово, Стара Загора, Варна.

Данните от Доклада за изпълнение на политиките на ЕС в областта на околната среда от 5 април т.г., припомни инж. Веселин Шарлопов, ръководител на консултантската фирма, изработила програмата на община Варна за намаляване на емисиите и достигане на утвърдените норми за вредни вещества в атмосферния въздух. Към момента има една агломерация /Варна, Девня, Белослав/ от общо 6 за цялата страна, в която е постигнато пълно съответствие с европейските изисквания. Най-сериозен напредък е постигнала морската столица, която през 2014 г. е била със 75 броя превишавания на фините прахови частици при повече от 35 превишавания годишно, каквато е допустимата норма на ЕС.

През последните 1-2 години броят на превишаванията във Варна е 26-27, което е една много положителна тенденция, посочи ръководителят на екипа, консултирал общината.

Автомобилният трафик, печките с твърдо гориво и презастрояването мърсят въздуха в големите градове. За чистотата във Варна допринася фактът, че едва 15 % от домакинствата се греят на твърдо гориво през зимата. Въпреки наличието на газопреносна мрежа, в нея са вързани само 1.5% от домакинствата, а 5.5 % имат парно, въпреки големия потенциал.

Презастрояването пречи на циркулацията на въздуха и повишава концентрацията на фини прахови частици. Любопитен факт е, че морските градове не са най-проветривите. Бризовият вятър така, както разсейва мръсния въздух, носи капки сол от морето, които привличат като магнит праховите частици. Солният принос в мръсния въздух е 6-7µg/m3, а прахът, който носи вятърът от Сахара в южните страни, включително и България, е 9-10µg/m3 от средногодишното замърсяване,посочи експертът.

Коментари

Задължително поле