Вдигат субсидиите за малките ферми

Поне 1500 кг мляко и млечни продукти от биокрава, за да вземат средства от ЕС

Повече помощи за 83% от овцете и козите

Субсидиите за животновъдите ще бъдат увеличени с промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Най-облагодетелствани от промяната ще бъдат стопаните с малки и средно големи ферми, става ясно от документа, публикуван за обществено обсъждане. 25% повече европари ще получават стопаните за първите 50 млечни или месодайни крави от фермата си, ако тя е в списъка на допустимите за подпомагане стопанства и не се намира в планински район. Досега животновъдите взимаха само с 10 на сто по-висока субсидия, при това само за първите 30 крави. Според данни на земеделското министерство стопанствата с до 50 говеда са 80% от всички ферми в страната и отглеждат 44% от животните.

С промените в наредбата се увеличава и помощта за овце и кози майки. Отново 25% повече, вместо 10%, ще взимат стопаните за първите 200 животни. Досега по-високата помощ беше за първите 100 животни. Така реално ще се увеличи помощта за 83% от тези ферми в страната, показват данни на земеделското министерство.

Намаляват се изискванията за минимален добив на мляко от биокрава. За да получат субсидии стопаните ще трябва да докажат 1500 кг. мляко или млечни продукти от животно, отглеждано без да бъде третирано с хормони и хранено с изкуствени фуражи. Досега изискването беше за 2000 кг, но стопаните на био животни трудно достигаха критериите за конвенционално отглежданите крави. Промяна има и в схемата за обвързано подпомагане на биволи. Субсидии ще могат да получават собствениците на женски животни на възраст 27 месеца и повече.

Коментари

Задължително поле