Велинградчани ще плащат по-висока такса битови отпадъци

Закриват сметището край СПА столицата на Балканите

Жителите на Велинград ще плащат през 2018 г. по-висока такса за битови отпадъци (ТБО). Местната власт обяви проект за план-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на ТБО за 2018 г. , като до 18 декември граждани, сдружения и фирми могат да дават предложения и възражения, а след това Общинският съвет ще вземе крайното решение. Предложението на градската управа е повишение на такса смет за жилищните, нежилищни и вилни имоти, където има организирано сметоизвозване, от досегашните 1.5 на 2 промила за Велинград и Юндола, а за останалите населени места от общината - от 5 на 8 промила за останалите населени места в общината. Предложената план-сметка за 2018 г. възлиза на 2 254 600 лв. и надвишава тази за 2017 г., която бе 2 172 338 лв. 612 583 лв. от общата сума е за съдовете за смет, тяхната обработка и транспортиране до депо, 945 250 лв. - за поддържане на депото и отчисления за държавата, а 696 767 лв. - за почистване на улици, алеи, паркове и територии в населените места.

Община Велинград вече обяви обществена поръчка за изпълнител на нелеката задача да бъде закрито сметището край СПА столицата на Балканите. То заедно с това на съседите от Ракитово е сред малкото останали у нас общински депа, които според директивите на ЕС трябва да бъдат затворени и рекултивирани до края на 2017 г., иначе страната ни ще понесе санкции. Прогнозната стойност на тази дейност за сметището, което е с площ 45 дка, е 45 000 лв. , а до 12 декември е срокът на обществената поръчка за изготвяне на работен проект. Общината се гласи да изкупува съседни частни терени, които ще са нужни при започване на рекултивация. От началото на 2018 г. Велинград ще извозва битовите отпадъци до Регионалното депо край Пазарджик, но все още няма определена конкретна дата, тъй като не е сключен договор с концесионера на новото модерно съоръжение. Превозът на боклука на по-дълго разстояние ще оскъпи услугата и неминуемо ще доведе до повишаване на такса смет за жителите на Велинград. За да не е увеличението на ТБО драстично, екипът на кмета д-р Костадин Коев се опитва да намали количеството на отпадъците за транспортиране, като за целта е изготвен проект за претоварна станция. Той вече е внесен в МОСВ, откъдето се търси финансиране.

Коментари

Задължително поле