Вижте доклада за дейността на прокуратурата през 2017 г.

Доклад за прилагането на закона и за дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г., публикуваха на сайта на държавното обвинение.

Целия документ може да прочетете тук.

Настоящият доклад е изготвен на основание чл. 138а, ал. 1 от Закона за съдебната власт и е съобразен със Заповед № РД-04-411/15.12.2017 г. на главния прокурор, с която са утвърдени обхватът и структурата на годишния доклад за прилагането на закона и дейността на прокуратурата и на разследващите органи през 2017 г.

Той обобщава данните от докладите на Върховната касационна прокуратура, Националната следствена служба, Върховната административна прокуратура и прокуратурите от страната. Взети са предвид и докладите на Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната и Министерството на финансите относно дейността на разследващите полицаи, разследващите военни полицаи и разследващите митнически инспектори. Ползвана е и информацията на компетентните органи по регистриране и разкриване на престъпленията.

Докладът е структуриран в седем раздела и отчита цялостно дейността на прокуратурата. Представени са резултатите в дейността на прокуратурата и на разследващите органи в национален мащаб, като е направен съпоставителен анализ с предходните две години. Изведени са данни за работата на териториалните прокуратури и на разследващите органи, съобразно фазите на наказателния процес – досъдебна и съдебна фаза.

Коментари

Задължително поле