Вижте какво реши Министерският съвет днес, 19 юни 2019

Снимка: Денислав Стойчев

Правителството предлага акад. Ангел Гълъбов и акад. Чавдар Руменин да бъдат удостоени с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на акад. Ангел Гълъбов и на акад. Чавдар Руменин с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – първа степен, за големите им заслуги в областта на науката.

Акад. Ангел Гълъбов е водещ български учен в областта на вирусологията, доктор на медицинските науки. Бил е преподавател и ръководител на лаборатория в катедрата по вирусология на Института за специализация и усъвършенстване на лекари и Института по заразни и паразитни болести, а от 1995 до 2011 г. е директор на Института по микробиология при БАН (ИМ -БАН). От 2004 г. е член-кореспондент, а

от 2008 г. академик по вирусология на БАН.

Научната дейност на акад. Гълъбов е обобщена в над 300 научни статии, повечето от които са публикувани в чужбина. Публикациите му са цитирани над 1500 пъти в специализираната литература. Главен редактор е на списанието „Acta Microbiologica Bulgarica“, което отразява развитието на българската микробиологична наука през последните 50 години.

Научните изследвания на акад. Гълъбов са насочени към биологичния скрининг на различни органични вещества, част от които имат противовирусно действие. В резултат на труда му могат да се посочат редица препарати, внедрени в нашите химикофармацевтични предприятия със значителен икономически ефект и широко приложение в лечебната практика. Акад. Гълъбов се отличава с мащабна научно-организационна дейност. Той е основоположник на първата в Европа симпозиумна верига по антивирусни вещества. Негова е и заслугата за обединяването на 9 дружества по микробиология от балканските страни в Балканското микробиологично дружество, на което става пръв председател.

Като директор на ИМ-БАН има съществен принос за динамичното му развитие. Институтът се присъединява към международната мрежа на Пастьоровите институти, избран е за член на изпълнителното бюро на тези институти и координатор на институтите от зона Европа.

През годините акад. Гълъбов осъществява активна преподавателска дейност в редица висши училища и ръководи десетки докторанти. От 1983 г. е експерт по вирусни инфекции към Световната здравна организация. Член е на Международната организация за изследване на клетката, Международната организация за антивирусни изследвания и др. Участвал е като лектор в многобройни международни конгреси. През 2003 г. е вписан в Златната книга на изобретателите в България за 39 изобретения в областта на антивирусните средства и модификатори на биологичния отговор.

Акад. Чавдар Руменин е избран през 2004 г за член-кореспондент на БАН., а през 2012 г. за академик в областта на инженерните науки. Бил е научен секретар на Института по системно инженерство, а от 1999 г. до 2018 г. е директор на настоящия Институт по роботика. С активното съдействие на акад. Руменин институтът се превръща в съвременна и високотехнологична организация, чиято мисия и приоритети са хипертехнологиите на 21 век, а именно роботиката и изкуственият интелект. Академикът е организирал и изградил с помощта на проекти 4 модерни лаборатории в института за целите на сензориката, роботиката и магнитните измервания.

Чавдар Руменин е автор на три монографични труда и има над 390 публикации в престижни списания и издания, включително в списание „Science“. Той е един от най-цитираните български учени, бил е ръководител и консултант на повече от 20 докторанти и има над 160 изобретения, значителна част от които са трансферирани като технологии в националната индустрия с огромно икономическо въздействие.

Акад. Чавдар Руменин участва в международния екип от изследователи и инженери в ЦЕРН и е разработил апаратурата, доказваща съществуването на Х-бозона. Името му е вписано в „Златната книга на българските откриватели и изобретатели“, носител е на званията „Изобретател на годината“ и „Почетен изобретател на България“. Носител е на наградата „Питагор“ за утвърден учен през 2012 г. и много други чуждестранни и национални отличия. Има активно участие в дейността на Центъра за обучение на БАН с лекции по иновационни технологии за подготовката на докторанти и постдокторанти. Национален координатор е за България на Европейската мрежа по мултифункционални микросистеми Nexus.

Акад. Руменин е дългогодишен член на Висшата атестационна комисия и на международния управителен съвет на Европейската асоциация по сензори и микросистеми Eurosensors, на Комисията за сътрудничество с ЦЕРН и на Съвета на Фондация „Еврика“.

Цоло Вутов е предложен за удостояване с орден „Стара планина“ - първа степен

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на проф. дтн инж. Цоло Вутов с орден „Стара планина“ без лента – първа степен, за приноса и заслугите му към икономическото развитие на страната и изграждането на съвременните индустриални отношения.

Проф. дтн инж. Цоло Вутов е ръководител на група ГЕОТЕХМИН, обединяваща повече от 20 дружества, предстaвители на отговорния бизнес в България. Дружествата реализират средногодишно оборот от приходи на продукция над 500 млн. лв. Създадена е заетост на над 3250 служители в десетки малки и средни български фирми. Най-голямото дружество в група ГЕОТЕХМИН - Елаците-Мед осигурява работа на жители от 8 общини, а за последните години е вложило 865 млн. лв. в инвестиции и разходи за опазване и възстановяване на околната среда.

Цоло Вутов е лично ангажиран с организирането и участието си в различни форуми за наука и иновации в минерално-суровинната индустрия и строителството, а дружествата му допринасят за развитието на науката. Вутов е от най-активните членове на Управителния съвет на Българската търговско-промишлена палата, Националния борд по туризъм, член е на Консултативния съвет на КРИБ и участва в ръководствата на редица международни организации, където през годините съдейства последователно за подобряване на бизнес средата в България, защитата на частната инициатива и научното новаторство и увеличаването на потенциала на тези организации.

Христо Мирянов е предложен за награждаване с медал „За заслуга“ за заслугите му в областта на спорта

Правителството предлага на Президента на Република България да издаде указ за награждаване на Христо Мирянов с медал „За заслуга“ за заслугите му към Република България в областта на спорта.

В над 35-годишния си стаж като треньор по борба в ЦСКА Христо Мирянов е подготвил цяла плеяда български борци, завоювали 29 златни, сребърни и бронзови медали на Летните олимпийските игри в Москва през 1980 г., световни, европейски и балкански първенства, и един златен пояс на Международния турнир „Никола Петров“, проведен в гр. Плевен през 1989 г.

Сред неговите възпитаници са десетки борци, сред които олимпийският шампион Георги Райков и медалистите Нено Ненчев, Цеко Попов, Стефан Лазаров, Петър Славчев и много други.

В периода 1985-1986 г. е старши треньор на националния представителен отбор по борба на Република Ирак, с който завоюва отборно първо място на Арабските игри в Мароко с 2 златни, 4 сребърни и 2 бронзови медала.

През 1995 г. е избран за почетен председател на столичния спортен съюз по борба под егидата на Софийска голяма община. Участвал е в организирането и провеждането на „Празника на борбата“ с над 500 участника - деца и юноши, от столични спортни дружества, клубове и училища по класическа и свободна борба.

Александър Йоловски е освободен от длъжността зам.-председател на Държавна агенция „Електронно управление“ по негово искане

Правителството освободи Александър Йоловски от длъжността заместник-председател на Държавна агенция „Електронно управление“, считано от 11 юли 2019 г. Йоловски заема поста от октомври 2016 г. Със заявление от 11 юни 2019 г. той е поискал да бъде освободен.

Одобрена е промяна в Надзорния съвет на НОИ

Правителството определи нов член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Промяната е продиктувана от обстоятелството, че досегашният представител на Националната агенция за приходите Александър Георгиев е освободен от длъжност. За нов представител на НАП в Надзорния съвет на НОИ е определен заместник-изпълнителният директор Пламен Димитров.

По закон надзорът се състои от по един представител на всяка от национално представителните организации на работодателите и синдикатите и равен на тях брой членове, определени от правителството, един от които задължително е заместник-изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.

Одобрен е годишният доклад за дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС

Правителството прие Годишен доклад за дейността на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяване на държавната политика в областта на защитата при бедствия за 2017 г. и 2018 г. В доклада са отчетени съответните предизвикателства по отношение работата на Съвета, както и постигнатите резултати по осъществяваните от него дейности.

Съветът за намаляване на риска от бедствия е създаден през 2016 г., като организира и осъществява дейността си в изпълнение на чл. 62, ал. 3 от Закона за защита при бедствия. Като постоянно действащ орган на Министерския съвет за осигуряване на координация и сътрудничество при провеждането на държавната политика в областта на защитата при бедствия, Съветът изпълнява функциите на национална платформа за намаляване на риска от бедствия в изпълнение на Рамката за действие от Хього 2005 - 2015 и Рамката за намаляване на риска от бедствия от Сендай 2015 - 2030. При реализиране на дейността си Съветът разработва и предлага на Министерския съвет стратегически документи в областта на защитата от бедствия, с което подпомага формирането и изпълнението на секторните политики, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия.

Правителството се разпореди с имоти

С решение на Министерския съвет Министерството на културата получава за управление имот с площ 10 035 кв. м в град Ахтопол, заедно с построените в него пет сгради. До момента имотът е бил предоставен на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Гранична полиция“, за нуждите на Регионална дирекция „Гранична полиция“ - Бургас, но е с отпаднала необходимост за ведомството. Той ще се управлява от Министерството на културата с цел опазването на имота като археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“.

Правителството разреши също продажба на активи, представляващи енергийни съоръжения, собственост на „Напоителни системи“ ЕАД, които са на територията на клон „Бургас“. Клон „Бургас“ стопанисва високоволтов електропровод (BEЛ) 20kV „Урожай“ и ВЕЛ 20 kV „Полевъд“. Правото на изключване и обезопасяване на съоръженията при настъпили аварии е само и единствено на „EVN България“ ЕАД, което е свързано със значителни разходи по заплащането на съответните такси. Продажбата на активите ще се осъществи чрез пряко договаряне с „Електроразпределение Юг“ ЕАД (EVN) при начални цени не по-ниски от пазарната стойност, определена от независим оценител.

С друго правителствено решение имоти - публична държавна собственост се обявяват за имоти - частна държавна собственост и се апортират в капитала на „Сердика спортни имоти“ ЕАД. Имотите се намират в гр. София, представляват значим актив и притежават потенциал за осъществяване на държавната политика в областта на спорта. За да придобият тези имоти функционалност, съотносима с и приложима към реално задоволяване на нуждите в областта на спорта, е необходимо да се предприемат действия за подобряване на тяхното състояние. Апортирането на имотите в капитала на „Сердика спортни имоти“ ЕАД ще доведе до повишаване на ефективността при управлението им и ще позволи реализирането на инвестиционни проекти.

Правителството даде съгласие за закриване на почетното консулство на Франция в Пловдив

Министерският съвет реши на свое заседание днес да даде съгласие за прекратяване на функциите на почетния консул на Франция в България Теофана Брадинска - Ангелова и за закриване на ръководеното от нея почетно консулство в Пловдив. Искането е постъпило от френска страна като причината е изтичането на мандата на Теофана Брадинска – Ангелова.

Одобрени са резултатите от Деветнадесетата сесия на смесената междуправителствена българо-иранска комисия

Правителството одобри резултатите от Деветнадесетата сесия на смесената междуправителствена българо-иранска комисия за икономическо, промишлено, търговско и техническо сътрудничество, която се проведе в периода 16-19 април в София.

В рамките на заседанието бяха набелязани целите за задълбочаване на търговско-икономическите отношения между България и Иран. Също така бяха обсъдени възможностите за разширяване на двустранното сътрудничество в автомобилната, химическата, фармацевтичната и хранително-вкусовата промишленост, както и в областите на информационните технологии и транспорта. По време на сесията бяха подписани няколко меморандума за взаимно сътрудничество и беше проведен бизнес форум с участието на повече oт 60 български и 40 ирански компании.

Одобрена е българската позиция за предстоящото заседание на Европейския съвет

Правителството одобри позицията на България за участие в заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 20 и 21 юни. Ще бъде разгледан въпросът за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 г. Сред останалите теми, които ще бъдат обсъдени на заседанието в Брюксел, са новият Стратегически дневен ред на ЕС за периода 2019—2024 г., разширяването на Съюза, климатичните промени и проблеми, свързани с дезинформацията.

Европейския съвет ще заседава неформално по чл. 50 на 21 юни 2019 г. в Брюксел. В изпълнение на заключенията от 10 април, лидерите от ЕС ще направят преглед на актуалното състояние на процеса по оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Министерският съвет прие също така българската позиция за предстоящи заседания на Съвета на ЕС.

Съветът на министрите по околна среда на ЕС ще заседава на 26 юни в Люксембург. Ще бъде обсъдено законодателното Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета относно минималните изисквания за повторното използване на водата с цел постигане на общ подход. В частта относно незаконодателните дейности министрите ще обменят мнения по Прегледа на изпълнението на политиките на ЕС в областта на околната среда за 2019 г. и възможностите за адресиране на пропуските в правоприлагането и повишаване ефективността на администрацията. В дневния ред е предвидено приемане на Заключения по темата „Към стратегия на Съюза за устойчива политика в областта на химикалите“, като част от мерките на Съюза за защита на гражданите от свързани с околната среда въздействия и рискове за здравето и благосъстоянието, по-специално по отношение използването на химикали и свързаните с тях опасения за безопасността.

Съветът по общи въпроси на ЕС ще проведе заседание на 25 юни в гр. Люксембург във формат „Кохезионна политика“. Министрите от държавите-членки ще обсъдят предизвикателствата пред програмирането и изпълнението на фондовете за сближаване, служещи като инструменти за растеж, подпомагане на реформи и изпълнение на препоръките, направени от Европейската комисия към отделните държави, по отношение на координация на икономическите и социалните им политики в рамките на т.нар. Европейски семестър.

На 25 юни в Люксембург ще заседава Съветът на ЕС „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ в част „Енергетика“. Предвижда се министрите да приемат заключения относно бъдещето на енергийните системи. Текстът разглежда пътищата за постигане на целите в областта на енергетиката и климата до 2030 г., както и след това. В рамките на заседанието Европейската комисия ще информира за актуалното състояние на външните отношения на ЕС в областта на енергетиката.

Одобрени са и резултатите от състояли се заседания на Съвета на ЕС.

Съвета на ЕС по конкурентоспособност заседава на 27 и 28 май в Брюксел. Министрите изтъкнаха необходимостта от ефективно използване на механизмите на търговската политика на ЕС, както и от адаптиране на правилата за защита на конкуренцията към променящите се глобални условия, така че европейските фирми да могат да се конкурират с компаниите от САЩ и Китай. Министрите призоваха също за амбициозна политика в подкрепа на индустрията и задълбочаване на единния пазар с премахване на оставащите бариери, особено в сектора на услугите. Бяха приети и заключения за конкурентоспособността на туристическия сектор като двигател за устойчив растеж, работни места и социално сближаване в ЕС през следващото десетилетие.

На 17 май в Брюксел се проведе заседание на Съвета на ЕС по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН). Министрите не постигнаха съгласие по проекта за изменение на директивата за структурата на акциза върху алкохола и алкохолните напитки, по Директивата относно общия режим на облагане с акциз (преработена) и по Регламента относно административното сътрудничество по отношение на съдържанието на електронните регистри. В контекста на Европейския семестър Съветът прие заключения за задълбочените прегледи от 2019 г. и изпълнението на специфичните за отделните държави препоръки от 2018 г. Министрите бяха информирани за актуалното състояние на законодателните предложения в областта на финансовите услуги и обмениха мнения за данъчното облагане на цифровата икономика в международен контекст. Съветът ЕКОФИН възложи на Икономическия и финансов комитет да финализира мандата за срещата на финансовите министри и управителите на централните банки от Г-20 на 8 и 9 юни във Фукуока, Япония.

Съветът на ЕС по земеделие и рибарство проведе заседание на 14 май в Брюксел. На срещата е обсъден новият модел на прилагане на ОСП след 2020 г. от Регламента за стратегическите планове. Министрите обсъдиха и селскостопанските аспекти на съобщението на ЕК „Чиста планета за всички: стратегическа дългосрочна визия за неутрална по отношение на климата икономика“.

Приети са промени в списъка на общинските пътища

Министерският съвет реши да допълни списъка на общинските пътища на територията на община Стара Загора с пътно трасе с номер и наименование: SZR1225 /II-66, Ст.Загора - Чирпан / - Яворово, и да го заличи от списъка на общинските пътища на територията на община Чирпан, поради присъединяване на с. Яворово към административно-териториалните граници на община Стара Загора.

В резултат на утвърдения нов списък на републиканските пътища са одобрени изменения на наименованията на повече от 300 пътни общински трасета. Общата дължина на общинските пътища на територията на страната не се променя.

С предлаганите промени в списъка на общинските пътища ще бъде постигната в достатъчна степен коректност и актуалност на информацията на общинската пътна мрежа на територията на страната и ще се осигури точност на данните по отношение на утвърдените категории общински пътища.

Гарантира се независимостта на органа за разследване на произшествия и инциденти в железопътния, въздушния и водния транспорт

Кабинетът ще предложи на Народното събрание проект на Закон за изменение на Закона за железопътния транспорт. С него се предлагат изменения и в Закона за гражданското въздухоплаване и Кодекса на търговското корабоплаване като по този начин ще се гарантира независимостта на органа за разследване на произшествия и инциденти в железопътния, въздушния и водния транспорт.

С промените се изпълняват задълженията на България по чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Директива 2004/49/ЕО на Европейския парламент и съвета от 29 април 2004 г. относно безопасността на железопътния транспорт в Общността и за изменение на Директива 95/18/ЕО относно лицензирането на железопътните предприятия и Директива 2001/14/EО относно разпределяне на капацитета на железопътната инфраструктура и събиране на такси за ползване на железопътната инфраструктура и за сертифициране за безопасност (OB, L 264, от 30.4.2014, стр. 44).

Създават се условия класираните кандидати веднага да бъдат приемани на военна служба

Правителството одобри изменения на Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ), с което се променят чл. 7, ал. 1 и ал. 2, чл. 8, чл. 28, ал. 6 и ал. 7, чл. 77, ал. 1 и се запазва непрекъснатостта на кариерно развитие на военнослужещите.

С измененията в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 и чл. 8 от правилника се цели да се създадат условия класираните кандидати веднага да бъдат приемани на военна служба. Анализът на проведените конкурси за вакантни войнишки длъжности показва, че класираните за приемане на военна служба кандидати се налага да чакат повече от четири месеца издаването на разрешение за достъп до класифицирана информация преди да сключат договор за военна служба. Някои от тях в този период приемат други предложения за работа. С промяната ще се създаде възможност кандидатите, които не притежават изискващо се разрешение за достъп до класифицирана информация, след като сключат договори за военна служба, да бъдат приети на длъжностите, за които са класирани. След това биват взети в разпореждане на министъра на отбраната по специален щат, докато получат изискващото се разрешение или отказ за достъп до класифицирана информация. Остава и възможността там, където службата го изисква, приемането да става след получаване на изискващия се достъп до класифицирана информация.

Измененията в чл. 28, ал. 6 и ал. 7 от правилника обезпечават възможността за кариерно развитие на военнослужещите от академичния състав. В разпоредбата на чл. 28, ал. 6 се предвижда кариерно поле „професионално“ да обхваща не само длъжностите, изискващи старши офицерски звания и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от висши граждански училища, но и тези с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ по гражданска специалност от военни академии или висши военни училища и образователна и научна степен „доктор“.

Изменения се правят и в чл. 77, ал. 1 от правилника, където в действащата редакция е предвидено, че прекратяване на договора за военна служба и освобождаване от военна служба на основание чл. 162, т. 3 от ЗОВСРБ (при настъпила негодност за военна служба или психологична непригодност) се извършва въз основа на експертно решение на военномедицинските органи или заключение на органите по чл. 141, ал. 3 от ЗОВСРБ, което е окончателно и не подлежи на обжалване. Единствено със закон обаче може да се изключи обжалване, и тъй като такава възможност в ЗОВСРБ не е предвидена, е необходима промяна. По този начин разпоредбата ще съответства на конституционния принцип за правото на гражданите да обжалват всички административни актове, които ги засягат, след като не е предвидено друго в закон.

Изменя се Правилникът за издаване на българските лични документи

Министерският съвет прие промени в Правилника за издаване на българските лични документи.

Правителственото постановление, с което се правят промените, е изготвено в съответствие с чл. 59, ал.7 от Закона за българските лични документи, съгласно който редът за издаване на карта на служител в структура на НАТО или на зависимо лице се определя с акт на Министерския съвет. Това ще спомогне за създаването на бърз и лесен механизъм за уреждане на пребиваването на чуждестранните военнослужещи от НАТО, цивилния компонент и техните зависими лица, работещи в структури на НАТО на територията на Република България.

Актуализират се актовете за устройството и дейността на ЦРЧР

Правителството прие промени в ПМС № 277 от 2013 г. за създаване на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) и Правилник за устройството и дейността му.

С Регламент на ЕС от октомври 2018 г. официално беше създадена Програма „Европейски корпус за солидарност“. Дейностите на новата програма подкрепят целите на настоящата Младежка стратегия на ЕС, която насърчава трансграничното доброволчество сред младите хора, както и предложението на Комисията за нова стратегия на ЕС за младежта за 2019-2027 г., която има за цел да насърчи младите хора да станат активни граждани.

В тази връзка за периода 2018-2020 г. Програмата „Европейски корпус за солидарност“ следва да се администрира от националните агенции в сектор „Младеж“ на Програма „Еразъм+“. В България това е Центърът за развитие на човешките ресурси и затова са предприети действия за актуализиране на всички актове за устройството и дейността му.

Предвижда се оптимизиране на структурата на ЦРЧР - увеличаване на оперативния състав за сметка на ръководните кадри, повишаване ефективността на работа на административните звена и засилване на контролните функции, както се регламентира и дейността на Центъра като Национална агенция, администрираща Програма „Европейски корпус за солидарност“.

Създава се Звено „Вътрешен одит“ с ръководител и вътрешен одитор, на пряко подчинение на изпълнителния директор, за осъществяване на вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Центъра. Също така се създава и дирекция „Проверки и мониторинг“ за изпълнение на функции по разработване на оперативни планове за мониторингови проверки и проверка на бенефициенти за правилното и целесъобразното изпълнение на проектите и програмите, администрирани от Центъра.

Тъй като общата численост на административната структура е 51 щатни бройки, е предвидено обединяване на дирекция „Бюджет и финанси“ и дирекция „Административно-правни дейности и управление на собствеността“. По този начин в общата администрация ще се обособи само една дирекция с наименование „Административно-правни и финансово-счетоводни дейности“, което ще доведе до оптимизиране на структурата чрез намаляване броя на звената и - до подобряване на тяхната функционалност.

Специализираната администрация ще бъде структурирана в една дирекция „Селекция, договориране и отчитане“, ангажирана с извършването на дейности по организация, изпълнение, оценяване, договориране, отчитане и контрол по програмите „Еразъм +“ и „Европейски корпус за солидарност“.

Постановлението няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства за изпълнението му са предвидени в бюджета на МОН и на ЦРЧР за съответната година.

Одобрен е списък с действия и срокове за изпълнение на хоризонталните и тематични отключващи условия за програмен период 2021-2027 г.

Министерският съвет одобри списък с действия, срокове и отговорни институции за изпълнение на хоризонталните и тематични отключващи условия за програмен период 2021-2027 г. Навременното изпълнение на изискванията, е предпоставка за получаване на междинните плащания по програмите, финансирани от фондовете на Европейския съюз, като по-голяма част от тях има вероятност да бъдат изпълнени до края на 2020 г.

С въвеждането на хоризонталните и тематични отключващи условия за периода 2021-2027 г. на ниво Европейски съюз, се цели осигуряване на необходимите предпоставки за ефективното и ефикасно използване на средствата от фондовете на ЕС. В сравнение с настоящия програмен период, броят на условията е намален до 19, като тяхното изпълнение и прилагане ще се наблюдава през целия период.

На национално ниво хоризонталните и тематични условия за бъдещия програмен период представляват двигател за извършването на реформи в хоризонталните и секторните политики в страната ни и повишаване на ефективността им.

Правителството обяви 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата

Правителството прие решение, с което 29 юни се обявява за ден на безопасността на движението по пътищата. Този акт е насочен към популяризирането на темата чрез провеждане на различни мероприятия, информационни и образователни кампании.

С решение на Министерски съвет, 2019 година бе определена за година на активна работа по опазване живота и здравето на участниците в движението под мотото „Пази семейството си на пътя“. В продължение на тази практика, обявяването на 29 юни за ден на безопасността на движението по пътищата ще създаде възможност за ежегодно отчитане на постигнатите резултати, за споделяне на опита на различните ведомства и организации, работещи в тази област, както и за вземане на нови решения за предприемане на превантивни мерки, насочени към безопасност на транспортните системи.

Одобрено е Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам

Министерският съвет одобри Споразумение за защита на инвестициите между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам.

Споразумението ще гарантира, че инвеститорите от ЕС ще се ползват със справедливо и обективно третиране и няма да са дискриминирани в сравнение с виетнамските инвестиции при сходни ситуации. То ще осигури високо ниво на защита на инвестициите, като се гарантират правата на ЕС и Виетнам да уреждат отношенията и да преследват легитимните цели на обществените политики, като защита на общественото здраве, безопасност и опазване на околната среда.

Очаква се Споразумението за защита на инвестициите между Европейския съюз и Социалистическа република Виетнам да бъде подписано през месец юли 2019 г.

Приета е Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България

Правителството прие Пътна карта за изпълнение на препоръките относно рамката за несъстоятелност и стабилизация в България.

Целта на Пътна карта е да очертае подробен план за действие във връзка с изпълнението на специфичните препоръки за подобряване на ефективността на рамката за несъстоятелност и стабилизация в България и за въвеждане на нова процедура за събиране и публикуване на данни за производствата по несъстоятелност и стабилизация.

Документът обхваща следните препоръки: законодателни и организационни промени; обучителни програми за синдици, доверени лица и съдии; специализирани електронни средства за комуникация в рамките на производството по несъстоятелност; разработване и представяне на наръчници, кодекси, образци и насоки; събиране и публикуване на данни.

Сред плануваните законодателни промени са въвеждането на системи за ранно предупреждение на бизнеси за риск от изпадане в неплатежоспособност, въвеждане на процедури за опрощаване на дълговете за предприемачи, лесен и бърз достъп до производства по несъстоятелност и процедури по стабилизация за юридически лица и предприемачи, ускорени процедури за малки предприятия, съкратени процесуални срокове в рамките на производството по несъстоятелност.

Пътната карта е изготвена от Министерството на правосъдието в рамките на проект „Реформи в областта на несъстоятелността в България“, съфинансиран от Службата за подкрепа на структурните реформи на Европейската комисия.

Одобрени са допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването

Правителството одобри допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2019 г. във връзка със заложените цели в Концепцията за развитие на системата за спешна медицинска помощ.

С одобрените допълнителни разходи в размер на 15 438 600 лева се предвижда увеличаване на възнагражденията на персонала в Центровете за спешна медицинска помощ и осигуряване на финансови средства за спешните отделения в лечебните заведения за болнична помощ, субсидирани по реда на Наредба № 3 за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения.

В Концепцията за развитие на системата за спешна помощ е заложена като стратегическа цел подобряване структурата на системата чрез интеграция на двете основни части на системата - извънболнична и болнична спешна медицинска помощ, което да позволи непрекъсваемост на обслужването на спешния пациент и да гарантира своевременност и качество на оказваната спешна медицинска помощ. Изграждането на интегрирания модел за развитие на спешната медицинска помощ представлява структурна промяна, която налага и промяна на разходите за персонал, и е в съответствие с изискванията на чл.77, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Правителството одобри промяна, според която процедурите за концесии на морски плажове ще са по реда на Закона за устройството на Черноморското Крайбрежие

Министерският съвет одобри Закон за изменение и допълнение на Закона за концесиите, който създава режим процедурите за концесиониране на морски плажове да се извършват по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК).

Обстоятелството, че от 1 януари 2019 г. морските плажове се отдават по Закона за концесиите, затруднява процедурата и създава риск голяма част от морските ивици да останат неохраняеми.

Морските плажове са изключителна държавна собственост и към тях има много висок обществен интерес, поради което е необходимо да бъдат уредени в специален закон.

В Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета, транспонирана в Закона за концесиите, се предвижда правилата и процедурите да бъдат ясни и прости, да не водят до прекомерна бюрокрация и да отразяват особеностите на концесиите.

Директивата обаче се прилага само за трансграничните концесии, които са със стойност, равна или по-голяма от 5 548 000 евро. По-малко от 3 % от концесиите за услуга на морските плажове в България биха надхвърлили този праг и попадат в обхвата на директивата.

Към настоящия момент има голям брой неохраняеми морски плажове, изтичат и сроковете на много концесионни договори.

Държавният интерес е морските плажове да бъдат отдадени на концесия, за да се гарантират водно спасяване, медицинско обслужване и почистване на ивиците. Очаква се предлаганата промяна в нормативната уредба да създаде трайна бизнес среда и да е предпоставка за увеличаване на инвестициите в туризма.

Допълва се ПМС № 91/2001 г.

Правителството прие допълнение на ПМС № 91 от 9.04.2001 г. за утвърждаване на Списък на държавите и организациите, спрямо които Република България прилага забрана или ограничения върху продажбата и доставките на въоръжение и свързаното с него оборудване, в съответствие с резолюции на Съвета за сигурност на ООН и решения на Европейския съюз и на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

Допълнението засяга Приложение № 2 от Постановлението, като в т. 11 по отношение на Беларус се създава нов абзац със следното съдържание: „Забележка: Забраните по т. 1 не засягат задълженията, произтичащи от договор или споразумение и/или предоставянето на помощ, необходима за поддръжката и безопасността на наличния капацитет в рамките на ЕС“.

Коментари

Задължително поле