На 20 март 2019 да почерпят

Страшни предсказания, в които никой не повярва, но те се сбъднаха

Колосален провал за червения отбор в „Хелс Китчън“

Черна гора вдига Футболист №1

Рамуш Харадинай: Въобще не ни интересува Сърбия и какво се случва там

Пътнически самолет се запали на летището в Техеран (ВИДЕО)

Кристалина Георгиева: Пропътувах много дълъг път до Световната банка

Правило от 1604 г. препъва Брекзит Удължаване на срока изглежда най-вероятно

Руският военен министър се срещна с Асад в Сирия

Български отбор спечели Световното първенство за геймъри

Назърбаев се оттегли след 29 години на власт Изненадващо президентът на Казахстан обяви оставката си

„Ла Скала“ връща €3 млн. на Рияд

Ученички танцуват кючек в час, учителка им ръкопляска

Ремонтират с близо 7 млн. лв. ключово трамвайно трасе 1.6 км нов релсов път по улица “Каменоделска” в София

Благоевград с нови спирки и автобуси

Вижте какво реши Министерски съвет на 18 октомври 2017

Утвърден е планът за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма

Правителството утвърди плана за 2017 г. за изпълнение на Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма. В него са включени мерките, изпълнявани от ангажираните с проблема министерства, държавни агенции и институции, както и неправителствени организации.
Стратегията за противодействие на радикализацията и тероризма (2015-2020) акцентира върху политиките за превенция и по-добро разбиране за процесите на радикализация, отчитайки необходимостта от мултидисциплинарен подход. За осъществяване на целите й се планират и реализират редица мерки за изработване на ефикасна правно-нормативна рамка за превенция и противодействие на радикализацията и тероризма, за изграждане на система за мониторинг и координация, за подобряване организацията и дейността на специализираните структури и повишаване на експертния капацитет.

Дейностите по картографирането на рисковете се изпълняват в срок

Правителството се запозна с доклад на министъра на вътрешните работи за изпълнението на дейностите по анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.
Рисковете от бедствия, подлежащи на картографиране, са: сеизмичен риск, риск от наводнение, риск от ядрена или радиационна авария, геоложки риск и риск от горски пожари. Дейностите по всички от тях, с изключение на сеизмичния риск, са приключили. Съгласно нормативно определените срокове, анализът и оценката на сеизмичния риск следва да приключат до 22 декември 2017 г., а неговото картографиране – до 22 декември 2025 г.

Акад. Иван Юхновски е предложен за удостояване с орден „Св. Св. Кирил и Методий“

Министерският съвет предлага на Президента на Република България да удостои акад. Иван Юхновски с орден „Св. Св. Кирил и Методий“ – огърлие, за неговите значими заслуги в областта на образованието и науката и по случай 80-годишнината му. Предложението е инициирано от председателя на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски.
Научните интереси и основните приноси на акад. Юхновски са в областта на инфрачервената спектроскопия и квантовата химия. Той изследва корелациите между електронния и пространствен строеж на органичните съединения и техните инфрачервени спектрални характеристики. Занимава се и с редица научно-приложни изследвания в областта на галваниката. Открива и внедрява в производство десетки технологии, свързани със създаването на серия високопроизводителни и екологични добавки за основните процеси на галваничното помедняване и поцинковане с масово използване, особено в автомобилостроенето, микроелектрониката и за подготовката на метални повърхности. В продължение на 24 години води първия за България курс от лекции по „Физични методи в органичната химия“ в Химическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Впоследствие пише и първия учебник по тази дисциплина.
Акад. Юхновски е автор и съавтор на над 160 публикации, както и на редица изобретения и патенти. Вписан е в „Златната книга на българските изобретатели“ на Патентното ведомство през 1999 г. Почетен доктор е на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, Химикотехнологичния и металургичен университет и на Националния университет „В. Н. Каразин“, гр. Харков, Украйна. Акад. Юхновски е действителен член на Европейската академия на науките, изкуствата и литературата в Париж и на Обществото „Лайбниц“ в Берлин. Експерт е на Нобеловия комитет по химия.
През 2017 г. беше учредена наградата „За изявен млад учен в областта на органичната химия“ на името и с финансовата подкрепа на акад. Иван Юхновски.

Част от разходите по българското участие на „Зелена седмица Берлин 2018” ще бъдат допустими за държавна помощ

Правителството прие решение, с което се създава възможност част от разходите по подготовката и участието на България като официална страна-партньор на Международното изложение за селскостопански и хранителни продукти „Зелена седмица Берлин 2018“ да бъдат допустими по държавна помощ SA 47097 „Помощ за участие в изложения“. Съгласно нея, допустими за подпомагане са такси, пътни разходи, разходи за публикации и уебсайтове за обявяване на събитията, наем на изложбени помещения и щандове, както и разходите за тяхното монтиране и демонтиране.
Международното изложение „Зелена седмица Берлин 2018” ще се проведе от 19 до 28 януари 2018 г. Участието на България в него като официална страна-партньор ще спомогне за популяризиране на българския бранд не само на храни и напитки, но и на страната ни като атрактивно място за добра кухня, туризъм и отдих. То е и възможност българските производители да защитят и завоюват нови пазарни позиции за своите продукти.

По нов начин ще се определят основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на премиера, вицепремиерите
и министрите

Правителството одобри нов начин за определяне на основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на министър-председателя, на заместник министър-председателите и на министрите, като направи изменения и допълнения в ПМС №67 от 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и дейности.

Основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на политически кабинети ще се определят в процент от основната месечна заплата на министър, като по този начин ще се поддържа определена йерархия на възнагражденията в контекста на спецификата на функциите им. Така размерите на основните месечни заплати на заместник-министрите и на началниците на кабинетите на заместник-министър председателите ще бъде 85 на сто от основната месечна заплата на министър, на началника на кабинета на министър-председателя – 90 на сто от основната месечна заплата на министър, а на началниците на кабинетите на министрите – 80 на сто от основната месечна заплата на министър.

Необходимите средства за изпълнение на постановлението ще се осигуряват в рамките на утвърдените средства за разходи за персонал по съответните бюджети на ведомствата.

Отчуждават се частни имоти за модернизацията на жп участък

Правителството прие решение за отчуждаване на части от частни имоти с обща площ 6 дка в землището на с. Завой, община Тунджа. Терените ще бъдат засегнати при изграждането на съоръжение по железопътната линия Ямбол-Зимница при гара Завой. Обектът е част от проекта на Национална компания „Железопътна инфраструктура“ за рехабилитация на жп участъка Пловдив-Бургас, който е от национално значение.
С друго решение правителството промени от публична в частна държавна собственост статута на имот в община Стара Загора с оглед внасянето му като непарична вноска в капитала на „.Държавна консолидационна компания“ ЕАД. Имотът представлява терен с площ от 1187,471 дка и е застроен с 93 сгради. Кабинетът възложи на министъра на икономиката да осъществи дейностите по увеличението на капитала на държавното дружество.
За публична държавна собственост беше обявен имотът в Несебър, върху който е изградена водната учебна спортна база. Съоръженията се ползват от Националната спортна академия „Васил Левски“, а с днешното решение преминават в управление на висшето училище.
Сградите и терените на Селскостопанската гимназия в Садово и на професионалните гимназии по лозарство и винарство „Александър Стамболийски“ в Плевен, по горско стопанство и дървообработване „Стефан Божков“ в Батак, по механизация на селското стопанство в Септември и по механизация на селското стопанство „Никола Златарски“ в Златарица бяха прехвърлени в собственост на съответните общини. Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от Министерството на земеделието, храните и горите. Промяната се прави поради преобразуването на училищата в общински.

За ратификация е предложено споразумението за асоцииране между ЕС и Централна Америка

Министерският съвет предлага на Народното събрание да ратифицира Споразумението за асоцииране между Европейския съюз и Централна Америка, съставено в Тегусигалпа, Хондурас, през юни 2012 г.
Споразумението е първият всеобхватен документ за асоцииране между двата региона. Целта е да засилят и укрепят връзките между страните от Европейския съюз и Централна Америка чрез сближаване в три области – политически диалог, регионално сътрудничество и търговия. Документът се основава на принципите на демокрацията и основните човешки права, насърчаването на устойчивото развитие и на върховенството на закона.

Със споразумението се установява и зона за свободна търговия, в която износителите на промишлени и рибни продукти от ЕС за Централна Америка ще бъдат поетапно освободени от заплащане на мита. Частта от Споразумението, отнасяща се до търговията, вече се прилага временно за Европейския съюз, Хондурас, Никарагуа и Панама от 1 август 2013 г., за Салвадор и Коста Рика от 1 октомври 2013 г. и за Гватемала от 1 декември 2013 г.

Министър Банов ще ръководи българската делегация на Генералната конференция на ЮНЕСКО

Правителството одобри състава и позициите на правителствената делегация на България за участие в 39-ата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО. Тя ще се проведе в Париж от 30 октомври до 14 ноември 2017 г. Делегацията ще бъде ръководена от министъра на културата Боил Банов, който ще бъде придружаван от заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк и представители на други институции.
Генералната конференция на ЮНЕСКО ще обсъди и приеме бюджета на Организацията за периода 2018-2021 г. За първи път се предлага интегрирана бюджетна рамка, която дава възможност за по-голяма прозрачност на ресурсите за изпълнението на приоритетите.
По време на сесията ще се проведат избори за нови членове на Изпълнителния съвет и на програмните комисии на ЮНЕСКО. България кандидатства за член на Изпълнителния съвет за периода 2017-2021 г., което би допринесло за по-активното участие на страната ни при вземането на решенията за бъдещите програми и проекти на Организацията. На 10 ноември ще се проведе официалното гласуване за избор на нов Генерален директор на ЮНЕСКО и церемонията по предаването на мандата.

Правителството одобри резултатите от заседания на Съвета на ЕС

Правителството се запозна с доклади за резултатите от заседанието на Съветa на ЕС „Общи въпроси“ на 25 септември. Съветът заседава и във формата по чл. 50 от Договора за Европейския съюз.

Основните теми на редовното заседание бяха приоритетите на Естонското председателство, писмото с намеренията на ЕК относно Годишната работна програма на Комисията за 2018 г., препоръките на Комисията за върховенството на закона в Полша.

Традиционно, Съветът обсъди подготовката на заседанието на Европейския съвет на 19 и 20 октомври. В тази връзка бяха обсъдени темите „Миграция“, „Дигитална Европа“, „Отбрана“ и „Външни отношения“. Като предстоящ ротационен Председател на Съвета на ЕС, България подкрепи Писмото с намеренията за Годишната работна програма на ЕК за 2018 г. Страната ни подкрепи призива на Комисията за задълбочаване на европейската интеграция и единството на държавите-членки с цел преодоляване на текущите предизвикателства. България също така призова за продължаване на диалога между Комисията и Полша с цел скорошно разрешаване на въпроса за върховенството на закона. Относно състава на Европейският парламент след Брекзит, страната ни изрази мнение, че е необходимо справедливо решение на основата на принципите на регресивна пропорционалност и ненамаляване на депутатските места, определени за отделните държави-членки.

На заседанието на Съветa „Общи въпроси“ по чл. 50 по ДЕС беше обсъдено състоянието на преговорите с Обединеното кралство. Предложенията на британския премиер Тереза Мей в нейната реч бяха определени като положителна стъпка, която обаче е необходимо да бъде конкретизирана. Европейската комисия ще поиска мандат от Европейския съвет през октомври т. г. за работа по предложението на Обединеното кралство за двугодишен преходен период.
Правителството одобри и резултатите от българското участие в неформалното заседание на министрите по енергетика от Европейския съюз, проведено на 19 и 20 септември в Талин. Основната обсъдена тема беше свързана с модела на електроенергийния пазар на ЕС. Състоя се и съвместна работна сесия с министрите по транспорта, чийто акцент беше развитието на инфраструктурата след 2020 г. чрез прилагане на Механизма за свързване на Европа.

България открива почетно консулство в канадската провинция Британска Колумбия

Правителството прие решение за откриване на почетно консулство на страната ни в Канада със седалище в град Ричмънд и консулски окръг, обхващащ територията на провинция Британска Колумбия. За почетен консул е назначен канадският гражданин Бьонг Гил Сух.
Сух е президент на канадска компания, водещ доставчик на консумативи и инструменти в областта на денталната медицина, и е член на съвета към Факултета по стоматология в Университета на Британска Колумбия. Директор е на благотворителна фондация, която организира семинари и конференции и набира средства за предоставяне на здравни грижи за възрастни хора.

С назначаването му за почетен консул се разширява броят на българските почетни консули в Канада, което ще допринесе за развитието на двустранните отношения и установяване на полезни контакти на местно ниво в най-западната провинция на страната. Към момента в Канада има български почетни консулства в Монреал, провинция Квебек, и Мисисага, провинция Онтарио.

Приети са промени в таксите, събирани от Института по метрология

Правителството прие промени в Тарифата за таксите, които се събират от Българския институт по метрология. Целта е да се създаде по-благоприятна бизнес среда за лицата, които използват услугите на БИМ, чрез намаляване, премахване или диференциране на определени такси.

Предвидена е възможност в случаите, когато производителят или вносителят осигурява еталони и помощен персонал за собствена сметка, както и протоколи за изпитване на средства за измерване от акредитирана лаборатория или от национален метрологичен институт, за същото да му бъде намален размерът на таксата за изпитване с 30 на сто.

За извършване на последващи проверки и метрологични експертизи на разходомери за газ, водомери и топломери, заинтересованите лица ще заплащат по-ниски с 20% такси.

Намалени са и таксите за предоставяне на официални справки от регистъра на одобрените типове средства за измерване и издаване на дубликат на удостоверение за одобрен тип.

Отпадат таксите за издаване на свидетелство за одобрен тип устройство или система с фискална памет, за електронен касов апарат с фискална памет и за електронен таксиметров апарат с фискална памет.

Тарифата се привежда в съответствие с действащото законодателство, като отпадат такси за услуги, за които вече няма нормативно основание да бъдат извършвани от БИМ, и в същото време се въвеждат такси за услугите, вменени на БИМ след 2013 г.

Над 2,2 млн. лв. ще получат общини по две национални образователни програми

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери към общините на стойност над 2,2 млн. лв. за финансово осигуряване на дейности по националните програми „Оптимизация на училищната мрежа“ и „Без свободен час“.

Средствата за проекти за оптимизиране на училищната мрежа са 2 074 826 лв. С тях се финансират мерки за преструктуриране на училища и/или създаване на средищни училища на територията на съответната община, както и за преобразуване на професионални училища.
По втората програма на общините се предоставят 205 872 лв., с които ще бъдат заплатени възнагражденията на учители, които са замествали свои отсъстващи колеги в училища или детски градини.

Допълнително се предоставят 118 173 лв. и за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем по месторабота на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование за 2017 г., утвърдени с ПМС №94 от 2017 г., поради по-късно постъпване на необходимата информация от две общини.

Георг Георгиев е определен за национален координатор за борбата с антисемитизма

Правителството определи заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев за национален координатор за борбата с антисемитизма. По силата на същото правителствено решение е прието и работното определение за антисемитизъм на Международния алианс за възпоменание на Холокоста (МАВХ), а именно: Антисемитизъм е определено възприятие за евреите, което може да се изрази в омраза към евреите. Словесните и физически прояви на антисемитизма са насочени срещу евреи или неевреи, и/или тяхното имущество, срещу институции и религиозни обекти на еврейската общност.

На 1 юни 2017 г. Европейският парламент гласува Резолюция за борба с антисемитизма, в която се призовава държавите членки и институциите на ЕС да приемат и прилагат работното определение за антисемитизъм, използвано от МАВХ, с цел подпомагане на усилията на съдебните власти и правоприлагащите органи за по-ефективно идентифициране и преследване на антисемитски прояви. Документът призовава също държавите от ЕС да назначат национални координатори по борбата с антисемитизма, както и да предприемат мерки за изграждане и засилване на партньорството, консултациите и диалога с еврейските общности и институции, да гарантират сигурността на своите граждани от еврейски произход и на еврейските религиозни, образователни и културни институции, да насърчават изучаването и възпоменанието на Холокоста.

Основна функция на националния координатор за борба с антисемитизма е поддържането на връзки и взаимодействие с координатора на Европейската комисия и с националните координатори по тези въпроси на държавите членки на ЕС, на други страни-партньори, както и с международни организации с компетентности и дейности по борбата с антисемитизма и речта на омраза като ООН, Бюрото на ОССЕ по демократичните институции и правата на човека, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и др.

Одобрен е втори списък с приоритизирани искания за получаване на подкрепа по Програмата
за подкрепа на структурни реформи

Правителството одобри втори списък с 12 приоритизирани искания за получаване на подкрепа по Програмата на Европейския съюз за подкрепа на структурни реформи. Програмата е подготвена в изпълнение на Стратегия „Европа 2020“ и в рамките на засиленото наблюдение на икономическите политики в ЕС.

Исканията представляват специални, неотложни мерки, които допринасят за провеждане на мащабни реформи, адресират специфични за страната препоръки на Съвета на ЕС, препоръки по Механизма за сътрудничество и проверка, допринасят за постигането на национални цели по стратегия „Европа 2020“ или засягат области с макроикономически дисбаланси.

Одобрените искания са в областите околна среда, съдебна реформа, енергетика, здравеопазване и финансово управление. Те следва да бъдат одобрени от Службата за подкрепа на структурни реформи към Европейската комисия, а Службата и съответната институция съвместно ще изберат изпълнител на дейностите. Очаква се финансирането на дейностите по одобрените искания за подкрепа да бъде налично в началото на март 2018 г., когато ще стартира и самото им изпълнение.

През 2018 г. няма да има нови инвестиционни проекти, финансирани чрез държавни заеми или чрез издаване на държавна гаранция

Правителството взе решение в проекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2018 г. да не бъдат включвани нови инвестиционни проекти, които да бъдат финансирани с държавни заеми и/или с издаване на държавни гаранции по реда на Наредбата за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане.

Това ще осигури последователност при прилагането на мерките за подобряване на бюджетната позиция на фона на продължаващата фискална консолидация и за спазване на фискалните цели, предвидени в Средносрочната бюджетна прогноза за 2018-2020 г.
По реда на Наредбата не се разглеждат проекти, за одобрението на които има предвиден друг специален ред в закон или в нормативен акт на Министерския съвет, където са регламентирани особеностите за тяхната реализация, независимо че за финансирането им се планира ползването на заемен ресурс и/или издаването на държавна гаранция.

Правителството одобри проект на промени в Закона за защита на конкуренцията

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за защита на конкуренцията и предлага на Народното събрание да го приеме.

Промените привеждат националното законодателство в съответствие с нормите на Директива 2014/104/ЕС. Те касаят правила за уреждане на искове за обезщетение на вреди по националното право за нарушения на разпоредбите на правото на държавите-членки и на Европейския съюз в областта на конкуренцията. Регламентирани са също правото на подаване на иск, размерът на обезщетението, което може да получи увреденото лице, както и давностните срокове за подаване на искове за вреди.

Законопроектът съдържа изрични правила относно прехвърлянето на надценката, когато прекият купувач на нарушителя прехвърля надценката на своя купувач надолу по веригата на доставки. В текстовете се предлага и придаването на обвързваща сила за гражданския съд на влезлите в сила решения на Комисия за защита на конкуренцията, както и на решение на Комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена. Уреден е и въпросът относно отговорността на лицата, когато нарушението е извършено от две или повече предприятия. Въвеждат се също норми, които регламентират достъпа до необходимите доказателства.

Правителството прие решения, свързани с нови мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите

Правителството предлага промени в три закона и одобри изменения в две наредби като част от пакета мерки за намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите.
С предлаганите изменения в Закона за измерванията се предвижда частична отмяна на режима за одобряване на идентификационните знаци на лицата, които произвеждат или внасят бутилки като от него ще отпаднат вносителите на бутилки. Отменя се и уведомителният режим за дейността на лицата, които произвеждат или внасят предварително опаковани продукти. Те могат да бъдат лесно установени от задължителното обозначаване върху съответния продукт, както и от регистри, водени в различни ведомства.

С промените, предлагани в Закона за техническите изисквания към продуктите, се премахва изискването за представяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител и се създава възможност те да бъдат събрани по служебен път. Такива документи са съдебното удостоверение за актуално състояние, удостоверение за вписване в търговския регистър, както и представянето на трудови договори на персонала. Уреждат се също редът и начина за предоставянето на административни услуги по електронен път, което ще спести време и средства при кандидатстването за получаване на лицензии по реда на закона.

По-малко документи ще изисква и Агенцията по заетостта при регистрацията на предприятия, които осигуряват временна работа. Това ще е резултатът от предлаганите от правителството промени в Закона за насърчаване на заетостта. За кандидатстващите за извършване на тази дейност физически и юридически лица ще отпадне задължението да представят документи за регистрация или единен идентификационен код. Тези обстоятелства ще бъдат проверявани служебно.

Одобрените промени в Наредба за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол, целят създаване на по-благоприятна бизнес среда чрез намаляване на определени административни срокове, свързани с процеса по одобряване на типа на средствата за измерване.
От Правилника за прилагане на Закона за насърчаване на инвестициите пък отпада изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител като удостоверението за наличието или липсата на задължения, издавано от НАП, и документа за липсата/наличието на неизплатени трудови възнаграждения към работници и служители, издаван от ИА „Главна инспекция по труда“.

Признаването на дипломите на завършилите висше образование в страните по Лисабонската конвенция ще става без апостил

Отпада изискването за легализация и заверка на дипломите с апостил на студентите, завършили в САЩ, Канада, Израел, Австралия, Нова Зеландия и още редица други държави, страни по т. нар. Лисабонска конвенция. Към момента това облекчение беше в сила единствено за завършилите висше образование в страните от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство.

Промяната беше направена от правителството в Наредбата за държавните изисквания за признаване на придобито висше образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища. Тя е поредната крачка към облекчаване на административните процедури и режими, както и на финансовите тежести за гражданите при тяхната академична и трудова мобилност.

Изискването за легализация или полагане на апостил върху документите, издадени от образователни институции в страни членки на ЕС и ЕИП беше премахнато през 2016 г. Това изменение беше приветствано в обществото, но все още поставяше в неравностойно положение всички останали държави, ратифицирали Лисабонската конвенция. Тези страни имат ефективно действаща мрежа от Национални информационни центрове за академично признаване и мобилност ENIC-NARIC и поддържат публично достъпни официални бази данни или регистри за националните системи и институции за висше образование, в които лесно може да се провери легитимността на дипломите.

Създава се Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“

Правителството прие постановление за създаване на Изпълнителна агенция „Оперативна програма Наука и образование за интелигентен растеж“ и одобри нейния устройствен правилник.
Изпълнителната агенция е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на образованието и науката. Тя ще изпълнява функциите на Управляващ орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. и всички произтичащи от това задължения и отговорности съгласно националното законодателство и правото на Европейския съюз. Агенцията ще работи и като междинно звено по Приоритетни оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. до нейното приключване.
Създаването на ИА „ОП НОИР“ е следствие от необходимостта да се отстранят несъответствия и слабости, идентифицирани в предварителен одитен доклад на Европейската комисия за ОП НОИР. Най-критична е констатацията, свързана с необходимостта от разделяне на функциите между Управляващия орган на ОП НОИР и МОН като конкретен бенефициент по проектите, финансирани от програмата.

Постановлението влиза в сила от първи ноември 2017 г.

При издаването на лични карти и паспорти голяма част от необходимите документи ще се събират по служебен път

Правителството одобри промени в Правилника за издаване на българските лични документи, чиято цел е да се намали административната тежест за гражданите чрез редуциране на изискванията за представяне на документи. Облекченията са по отношение на издаването или подмяната на лична карта и паспорт, както и на паспорт или заместващ го документ на младежи между 14 и 18 години.
По силата на въведените промени, когато за гражданите е настъпила промяна на ЕГН, на имена, на постоянния адрес или на пола и тези факти са отразени в Националната база данни „Население“, към заявлението за издаване или подмяна на паспорт или лична карта няма да се прилагат изискваните към момента удостоверителни документи, а те ще се събират по служебен път от МВР.

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор

Министерският съвет одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за Комисията за финансов надзор. Промените осигуряват бюджетната обезпеченост на Комисията за финансов надзор и регламентират мерки за изпълнение на препоръки на Програмата за оценка на финансовия сектор на МВФ и Световната банка (FSAP), които се отнасят за небанковия финансов сектор в България.

Общата оценка и основните препоръки в доклада на FSAP акцентират върху необходимостта от реформи, които да подпомогнат развитието на пенсионния и застрахователния сектор. Извършената от МВФ и Световната банка проверка показва и необходимост от въвеждане на законодателни промени, които да гарантират незабавното изпълнение на наложени от КФН мерки в унисон с изискванията на европейското законодателство. Констатирана е необходимост от изменение на ЗКФН с цел повишаване на ефективността на КФН и подсилване на административните й звена, като се прави препоръка относно начина й на финансиране. С измененията се засилва и законовата рамка в посока правната защита на служителите на надзорния орган. Промените засягат правомощията на КФН и нейните индивидуални органи и са в унисон с препоръката решенията да се взимат преимуществено на ниво колективен орган.
Със законопроекта се предприемат и мерки за обезпечаване изпълнението на ангажиментите на страната ни вследствие на въведеното в националното право европейско законодателство, възлагащо допълнителни правомощия на националните надзорни органи в държавите-членки.

Европейското законодателство изисква надзорните органи да разполагат с необходимия ресурс за изпълняване на техните задължения по осъществяване на надзор на финансовите пазари, включително финансови и човешки ресурси. С предложените промени се предвижда бюджетът на КФН да бъде финансиран чрез собствени приходи от такси, които се събират при осъществяване на законоустановените й правомощия. Въвеждат се механизми за повишаване административния капацитет на КФН чрез наемане на служители с необходимите специфични познания, умения и опит в областта на инвестициите, застраховането и пенсионното осигуряване.
С проекта се създава приложение към ЗКФН, в което се регламентират всички такси, които

Комисията събира при осъществяване на правомощията си по Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, Кодекса за застраховането и Кодекса за социално осигуряване, както и осъществявания от нея общ финансов надзор.

Одобрени са българските позиции за заседания на Европейския съвет и на Съвета на ЕС

Правителството одобри позицията на България за заседанието на Европейския съвет, което ще се проведе на 19 и 20 октомври в Брюксел. Очаква се на него да бъдат обсъдени и приети заключения по темите „Миграция”, „Цифрова Европа”, „Отбрана” и „Външни отношения”. Европейският съвет ще проведе заседание и във формат ЕС-27 по чл. 50 от ДЕС, на което се очаква да бъде направен преглед на актуалното състояние на преговорите за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС.

В раздел „Миграция“ България ще препотвърди позицията си за ефективно реализиране на всеобхватен набор от мерки, включително продължаване на подкрепата за държавите на предна линия, съблюдаване последователното и пълно прилагане на Изявлението ЕС – Турция от март 2016 г. и ефективно прилагане на принципите за споделена отговорност и солидарност между държавите-членки. По темата „Цифрова Европа“ България ще подкрепи изграждането на единен цифров пазар, който да стимулира цифровото предприемачество и подтиква икономиката към цялостна цифровизация в полза на бизнеса и потребителите. В раздел „Отбрана“ България ще подкрепи задълбочаването на интеграционните процеси с цел укрепване на способността на ЕС да защити сигурността на своите граждани и да провежда ефективна обща политика за сигурност и отбрана като глобален актьор. В частта „Външни отношения“ страната ни ще потвърди стремежа си да поддържа добросъседски и приятелски отношения с всички свои съседи, включително Турция.

Във формата по чл. 50 Европейският съвет ще отбележи свършената работа на преговорните екипи и ще направи оценка на състоянието на трите приоритетни групи въпроси на първата фаза на преговорите – правата на гражданите, финансовите задължения на Обединеното кралство и ситуацията на остров Ирландия. Очаква се Европейският съвет да отбележи, че съществен напредък не е налице след последния, петък кръг от преки преговори. България ще потвърди твърдата си подкрепа за водения от Мишел Барние преговорен екип на Комисията, запазване на единството на ЕС в преговорите и придържане към фазовия подход при тях.

Одобрена беше и позицията на България за заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси, формат „Заетост и социална политика“, което ще се проведе на 23 октомври в Люксембург. Очаква се на заседанието Естонското председателство да предложи постигането на общ подход по предложението за изменение на Директивата за командироване и частичен общ подход по предложението за изменение на Регламента за координация на системите за социална сигурност. За одобрение ще бъде представена и Междуинституционалната прокламация относно Европейския стълб на социалните права, в която са очертани основни права и ръководни принципи за подкрепа на развитието на политиките в областта на пазара на труда и социалната закрила. България подкрепя прокламацията.

На 24 октомври в Люксембург ще се проведе заседание на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (част „Телекомуникации“). Министрите на телекомуникациите ще разгледат текущото изпълнение на стратегията за цифровия единен пазар и въпроси, свързани с киберсигурността. Съгласно позицията, която България ще изрази, е необходимо да се премахнат съществуващите бариери пред движението на данни и да се създаде благоприятна среда за новите участници, европейските МСП и стартиращите предприятия. Като държава членка, поемаща следващото ротационно Председателство на Съвета на ЕС, България отчита призива на Европейския съвет да ускори работата по досието за свободно движение на данни, като същевременно ще положи усилия и по останалите предложения в областта на данните. По отношение на въпросите, свързани с киберсигурността, България приветства инициативите за подобряване на обмена на информация и координацията между държавите членки. Приоритетите, които ще защитаваме в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС, са изграждането на киберкапацитет в Европа и повишаването на координацията на институциите в киберпространството.

Възпрепятстващото съоръжение по българо-турската граница става стратегически обект за националната сигурност

Министерският съвет включи в списъка на стратегическите обекти от значение за националната сигурност временното възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница.
Решението ще допринесе за опазване неприкосновеността на държавната граница и недопускане на случаи на изтичане на информация за способите и методите на опазване, както и оперативните възможности за охрана на границата, както и за подобряване на контрола за нерегламентирано преминаване на държавната граница и за превенция за осъществяване на незаконни дейности в близост до държавната граница.

Министерството на културата ще има още един представител в Постоянното представителство на България към ЕС в Брюксел

Министерството на културата ще разполага с още един дипломатически представител в постоянния състав на представителството на страната ни в Европейския съюз в Брюксел. Това се налага поради нарасналите ангажименти на България, както и естеството на темите, по които МК има отношение. Разнопосочността на темите – културно наследство, аудиовизия и авторското право, изисква те да бъдат наблюдавани от две компетентни лица, които да могат активно и пълноценно да участват в общите процеси по вземането на решения и представяне на позицията на Министерството на културата.

Щатът ще бъде осигурен чрез трансформиране на една от двете допълнителни временни щатни бройки на МК, осигурени за времето на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз.

АКО ВИДИТЕ НЕЩО ЛЮБОПИТНО, НЯКОЕ НАРУШЕНИЕ ИЛИ ПРЕСТЪПЛЕНИЕ, СНИМАЙТЕ И ПРАЩАЙТЕ ВАШИТЕ СИГНАЛИ НА МЕЙЛА НА „ТРУД“ – trud@trud.bg и trudonline@gmail.com

Коментирайте от Фейсбук

Отговорете

error: Съдържанието на trud.bg и технологиите, използвани в него, са под закрила на Закона за авторското право и сродните му права.