Вижте какъв е редът за приемане на проекта за нова конституция, който ГЕРБ ще внесе

Трябва мнозинство от две трети в сегашния парламент да одобри свикване на Велико народно събрание

"На основание член 87, алинея 1 от Конституцията на Република България и член 76, алинея 1 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание, ПП ГЕРБ ще внесе проект на нова Конституция на Република България", обяви премиерът и лидер на партията Бойко Борисов .

Чл. 87. (1) Право на законодателна инициатива имат всеки народен представител и Министерският съвет.

Чл. 76. (1) Законопроектите с мотивите към тях и предварителната оценка на въздействието се внасят до председателя на Народното събрание на хартиен носител и в електронен вид и незабавно се регистрират в публичен регистър "Законопроекти". Когато законопроектите се внасят от Министерския съвет, към тях се прилагат:
1. справка за съответствие с европейското право - при хармонизация;
2. справка за отразяване на получените становища по съответния законопроект;
3. справка за съответствието с Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека.
Когато законопроектите се внасят от народни представители, предварителната оценка на въздействието e съгласно методологията, приложение към правилника.

"В момента, в който Народното събрание вземе решение да се произведат избори за Велико народно събрание съгласно чл. 160 на Конституцията, аз ще се оттегля от поста на министър-председател в същия ден", добави Борисов.

Чл. 160.
(1) Народното събрание решава да се произведат избори за Велико Народно събрание с мнозинство две трети от общия брой на народните представители.

"Ще настояваме от всичките 400 народни представители в него, 200 да бъдат избрани пропорционално, а останалите 200 да бъдат избрани мажоритарно", заяви още премиерът.

Според действащия Изборен кодекс депутатите във ВНС се избират пропорционално, тоест ще трябва и сериозен ремонт на закона преди вота.

Чл. 159.

(1) Правото на инициатива по предходния член имат най-малко една втора от народните представители и президентът.
(2) Проектът за нова Конституция или за изменение на действащата, както и за промени в територията на страната по чл. 158 се разглежда от Народното събрание не по-рано от два месеца и не по-късно от пет месеца след внасянето му.

Тази разпоредба в действащата конституция беше пропусната от премиера. Предложението на ГЕРБ за свикване на Велико народно събрание трябва да бъде внесено от поне 120 депутати - тоест от ГЕРБ, "Обединени патриоти" и независимите от "Атака" или групата на "Воля".

Коментари

Задължително поле