Вижте кой ще връща 80 млн. лв. от незаконни заменки (СПИСЪК)

Министър Десислава Танева. Снимка: Пламен Стоименов/Архив

Министерството на земеделието, храните и горите публикува списък на бенефициерите на несъвместима с вътрешния пазар държавна помощ по Решение на Европейската комисия от 05.09.2014 г. относно схема за помощ № SA.26212 (2011/С) и SA.26217 (2011/С), приведена в действие от Република България при разпоредителни сделки за замени на поземлени имоти в горски територии, извършени в периода от 01.01.2007 г. до 27.01.2009 г.

Над 80 милиона лева ще връщат собствениците на имоти, получили държавна помощ за горски заменки. Министерство на земеделието започва да праща уведомителни писма на тези хора и започва процедура по възстановяване на надвзетите суми, съобщи ресорният министър Десислава Танева в парламента.

От проверени 132 договора в 103 е установена неправомерно получена държавна помощ от страна на бенефециерите. Тези 103 сделки засягат 478 имота на обща площ малко над 22 хил. дка. Получената в повече стойност по тези 103 договора се равнява малко над 80 млн. лв., уточни Танева.

Списъкът, публикуван от МЗХГ:

1. "АГРОСИМ" ЕООД

2. "АДКО МОБИЛ" ЕООД

3. "АКВА ИСТЕЙТ" ООД

4. "АКВА ТЕРМА" ООД

5. "АЛБА 2005" ООД

6. "АРКТИК ФРУТ" ЕООД

7. "БЕТА ФОРЕСТ" ЕООД

8. "БОБИ - 2004" ЕООД

9. "БОИЛ" ООД

10. "БРАВЕРС" ЕООД

11. "ВАВЕЛ 2004" ЕООД

12. "ВИ-ЕН-ЖИ-КОНФОРТ" ООД

13. "ВИХРЕН" ООД

14. "ГОСПОДИНОВ"ЕООД

15. "ГРЕИД 2004" ЕООД

16. "ДЖИ и ЕЛ САТ" ООД

17. "ЕКОБАЛКАНИ-БЪЛГАРИЯ"ЕООД

18. "ЕКСПРЕС -ТУРС" ЕООД

19. "ЕЛ ЕМ ИМПЕКС" ЕООД

20. "ЕЛКАБЕЛ" АД

21. "ЕЛКОР" ООД

22. "ЗЕДА ТУР" АД

23. "ЗЕЛЕНИ ПОЛЕТА" ООД

24. "И.Р.СТРОЙ" ООД

25. "ИЗГРЕВ 05" ЕООД

26. "ИНВЕСТ СТРОЙ 7" ООД

27. "ИНТЕР ПАСИФИК ГРУП" ЕООД

28. "КАПСИ ТУРС" ООД

29. "ЛАЗТУРС" ООД

30. "ЛИТЕКС КОМЕРС" АД

31. "ЛИТЕКС КОМЕРС" АД

32. "ЛИТЕКС КОМЕРС" АД

33. "МАДАРА БЯЛА НОРД" АД

34. "МАРКЕТИНГ - В" ЕООД

35. "МАРКЕТИНГ - В" ЕООД

36. "МАРКЕТИНГ - В" ЕООД

37. "МАРКЕТИНГ - В" ЕООД

38. "МАРКЕТИНГ - В" ЕООД

39. "МАРКЕТИНГ - В" ЕООД

40. "МАРКЕТИНГ - В" ЕООД

41. "МАУНТ ФОРЕСТ" ЕООД

42. "МЕЛНИЧЕН КОМБИНАТ РИЛА - С.Т.Х." АД

43. "МИДЖУР-В" ЕООД

44. "МИДЖУР-В" ЕООД

45. "МИКС - ПС" ООД

46. "ОЛ СИЙЗ ПРОПЪРТИ" ООД

47. "ОЛ СИЙЗ ПРОПЪРТИ-2" ООД

48. "ПАТРАЙ" ЕООД

49. "РАДИТА"ООД

50. "РУСАЛКА ТУР" ООД

51. "СЕКЮРИТИ СЪРВИС" ЕООД

52. "СИЙ ФОРТ" ЕООД

53. "СИЙ ФОРТ" ЕООД

54. "ТЕДИ - СМ" ЕООД

55. "ТЕРРА КОНСУЛТ" ООД

56. "ТИЛА"ЕООД

57. "ТИТ-ТИХОМИР ТРЕНДАФИЛОВ"ЕООД

58. "ТИТ-ТИХОМИР ТРЕНДАФИЛОВ"ЕООД

59. "УИНД ЕНЕРДЖИ" ООД

60. "ФАБРИКА МЕДИКЕТ" АД

61. "ФОРОС ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕАД

62. "ФОРОС ДИВЕЛЪПМЪНТ" ЕАД

63. "ЮНИЛЕНД" ЕООД

64. АНУШКА ПЕТ.СПАСОВА

65. БОГДАН ИВ.КАРТАЛОВ

66. ВАЛЕНТИН ПЕТ.БЯЛКОВ

67. ВАСИЛКА ГЕОРГ.БОЖКОВА

68. ВЛАДИМИР АЛ. ГЕНЧЕВ

69. ВЛАДИМИР ИЛ.АРМЕНОВ

70. ВЛАДИМИР СТ.ВИЯЧЕВ

71. ГАНЧО ИВАНОВ ПЕТРОВ

72. ГЕО СТЕФАНОВ ДУНДАРОВ

73. ГЕОРГИ АЛ.БАБЕВ

74. ГЕОРГИ АЛ.БАБЕВ

75. ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЛАСКОВ

76. ГЕОРГИ ТОДОРОВ ТИХИН

77. ГЛАДИОЛА СТ.ГЕНОВА

78. ДИМИТЪР ВАС.МИЛУШЕВ

79. ДИМИТЪР ИВ.ДИМИТРОВ

80. ДИМИТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ

81. ЕМИЛ ВАСИЛЕВ ЙОНЧЕВ

82. ЕМИЛ ХРИСТЕВ КАЛЕЕВ

83. ИВАЙЛО ТОДОРОВ МЕЧЕВ

84. ИВАН ГУНЧЕВ ИВАНОВ

85. КОСТА НИКОЛАЕВ ГЕРОВ

86. ЛИДИЯ ЛЮБ.РИЗОВА

87. ЛОВНО-РИБАРСКО СДРУЖЕНИЕ "БЕДЕК"

88. ЛЮБОМИР АЛЕКСАНДРОВ КЛЕЧКОВ

89. МАРИЯ СТЕФАНОВА ВОЙНИКОВА

90. НИКОЛАЙ ИВ.КИРОВ

91. ОБЩИНА ВАРНА

92. ОБЩИНА СМОЛЯН

93. ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА

94. ПЕТКО ТОД.СТАМБОЛИЕВ

95. РОЗКА РАД.ИВАНОВА

96. РУМЕН ВЪТ.ВЪТКОВ

97. СИМЕОН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

98. СИМЕОН СТОЕВ МИРОВ

99. ТИХОМИР ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

100. ХРИСТО ИВАНОВ КАЛЕЕВ

101. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ

102. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ

103. ЯВОР ИЛИЕВ ХАЙТОВ

Коментари

Задължително поле