Висшето поскъпва с 12 на сто от есента

По-евтино ще бъде обучението само в Софийския университет, намаленията са между 200 и 500 лева

През следващата академична година 16 държавни университета вдигат таксите за обучение.

Това предвижда проектът за решение за утвърждаване таксите за 2018/2019 година, определени въз основа на предложенията на академичните ръководства на висшите училища. Документът е публикуван за обществено обсъждане и след месец предстои гласуването му от Министерски съвет.

В 16-те висши училища се увеличават таксите за обучение в някои професионални направления средно с 11,7%.  Това са: СУ “Св. Кл. Охридски” (само за I-ви курс), ПУ “Паисий Хилендарски”, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” (само за I-ви курс), ЮЗУ “Неофит Рилски” - Благоевград, РУ “Ангел Кънчев”, ТУ-Габрово, ХТМУ - София, Университет по хранителни технологии - Пловдив, Аграрен университет - Пловдив, Тракийски университет - Стара Загора, Медицински университет (МУ) - Пловдив (само за I-ви курс), МУ - Плевен, СА “Д. Ценов” - Свищов, Национална художествена академия - София, Висше транспортно училище “Т. Каблешков” - София, Висше училище по телекомуникации и пощи - София.

Софийският университет “Св. Кл. Охридски” увеличава таксите за новоприети студенти в професионалните направления: “Администрация и управление”, “Право”, “Психология”, и “Филология”. Увеличението за редовната форма на обучение е от 40 до 61 лева, а за задочна форма - от 100 до 160 лв. Най-голямо е увеличението на таксата за редовно обучение по “Социални дейности” , която вече ще е двойно по-висока - от 300 на 600 лева, а най-малко - 40 лева, в професионално направление “Психология” - редовна форма, за което вече ще се плащат по 600 лева на година.

Единствено е Алма Матер обаче ще има понижение на таксите за студентите през новата година. Намаленията са от 200 до 550 лева в редовна и задочна форма на обучение, най-осезаемо при специалностите от професионално направление “Физически науки” и специалността “Ядрена химия”. В редовна форма на обучение годишните такси са 200 лева (при 750 лева за настоящата учебна година), а в задочна форма на обучение са 100 лева (при 300 лева за тази година).

“По-ниските такси са главно при специалности от приоритетните професионални направления, за които няма много кандидати, а има нужда от специалисти за обществото и икономиката. И за това държавата определи по-високи и повече на брой стипендии, а ние от своя страна намалихме размера на таксите”, коментира пред “Труд” ректорът на Алма Матер проф. Анастас Герджиков.

За 2018/2019 г.

Без промяна

в 17 вуза

Без промяна остават таксите за студенти в специалности в 17 държавни висши училища. Сред тях са университетът “Проф. д-р Асен Златаров”- Бургас, Шуменският университет, Техническият университет - София, Техническият университет - Варна, Университетът по архитектура, строителство и геодезия, Минно-геоложкият университет, Лесотехническият университет в София, Медицинският университет - София, Медицинският университет - Варна, Университетът за национално и световно стопанство в София, Икономическият университет във Варна, Националната музикална академия , НАТФИЗ “Кр. Сарафов”, АМТИ - Пловдив, НСА в София, ВСУ “Л. Каравелов” и УНИБИТ.

Медицинските специалности поскъпват с до 250 лева

До 240 лева повече ще плащат в Технически университет - Габрово

От медицинските университети най-голямо е повишението на таксите в МУ - Пловдив. Там те се повишават с 250 лв. в направленията “Медицина”, “Фармация” и “Стоматология” - за I-ви курс редовна форма на обучение и те ще са съответно 1200 лева. При МУ-Плевен има увеличение от 50 до 100 в различните професионални направления.

В техническите университети увеличение има в ТУ - Габрово, от 100 до 240 лева в редовна форма и до 30 лева в задочна форма. А студентите в ХТМУ - София, ще плащат 50 лв. повече във всички професионални направления.

В Пловдивския университет “Паисий Хилендарски” се увеличават таксите с по 40 лева във всички професионални направления, с изключение на тези в “Администрация и управление”, “Туризъм”, “Икономика” и направленията от природните науки, математика и информатика, както и техническите науки.

Във Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” увеличението е с 50 лева само за новоприети студенти в професионално направление “Педагогика” - редовна и задочна форма.

От 6 до 8% е увеличението на таксите за всички специалности в Русенски университет “Ангел Кънчев”, с изключение на тези от социалните, стопански и правни науки. В Югозападния университет няколко специалности се увеличават с между 11 и 24%.

С между 20 и 300 лева се увеличават таксите за докторантите за учебната 2018/2019 година в 9 вуза, средно с 13,1%.

При 24 държавни висши училища и Българската академия на науките няма промяна в размера на таксите за обучение на докторантите.

Изборът на зрелостниците

Биологията

остава

най-предпочитаната матура

55 167 зрелостници са заявили участие в държавния зрелостен изпит по български език и литература, а 44 850 - във втория задължителен изпит по предмет по избор, съобщиха от МОН. Матурите ще се проведат съответно на 21 и 23 май.

И тази година най-много ученици - 13 820, са пожелали биология за втория си зрелостен изпит. Английски език са посочили 13 744, а география и икономика - 6904. За изпита по философия са подадени 3893 заявления. На матура по математика желаят да се явят 2479 зрелостници, а по история и цивилизация - 1305. Изпити по химия и физика се очаква да положат съответно 246 и 282 дванадесетокласници. Най-малко бъдещи абитуриенти са поискали да се явят на изпит по италиански език - 86.

За трети зрелостен изпит по желание са кандидатствали 782 ученици.

30 лева за Алма Матер

От 20 до 120 лева

за изпит

Таксата за кандидатстване в учебната 2018/2019 година в повечето вузове остава без промяна и ще са между 20 и 120 лева, предвижда документът, предложен за обществено обсъждане.

В Алма Матер отново 30 лв. ще струва полагане на един изпит и още толкова за всеки следващ. В УНСС таксата за изпит е 50 лева и още по 20 за следващите. Най-ниска е таксата в Химикотехнологичен и металургичен университет - София - 20 лева. Най-много плащат кандидатстващите в медицинските университети - в МУ- Пловдив - 120 лева, в София - 70 лева за първи и по още 30 за други изпити, а във Варна 70 лева за първи и по 40 за следващ изпит. В НСА кандидат-студентите плащат по 65 лева.

Коментари

Задължително поле