ВКС пренасрочи с 16 дни по-рано делото за освобождаването на Полфрийман

Снимка: Денислав Стойчев

Първоначално определената дата на провеждане на съдебното заседание беше 23 октомври

Делото за възобновяване на производството за условно предсрочно освобождаване на Джок Полфрийман ще се гледа на 7 октомври, съобщиха от Върховния касационен съд.

Първоначално определената дата на провеждане на открито съдебно заседание бе 23.10.2019 г., но с разпореждане на зам.-председателя на ВКС то е изтеглено с 16 дни по-рано, става ясно от информацията.

В разпореждането се посочва: „Заради изключителния обществен отзвук на делото, както и с оглед разпространената в общественото пространство информация, че условно предсрочно освободеният Джок Полфрийман е лишен от право на свободно придвижване във връзка с предстоящото произнасяне на ВКС, намирам, че следва да се осигури възможност за провеждане на касационното производство в кратки срокове, като делото бъде пренасрочено за по-ранна дата – 07.10.2019 г. от 9.00 ч. Посочената дата на заседанието е определена след съгласуване и преценка на състава, ангажиран за разглеждане и решаване на делото, съобразена е със служебната ангажираност на съдиите, като осигурява и достатъчен период от време за подготовка на страните“.

Разпоредено е незабавно да се уведомят страните: Върховната касационна прокуратура, Джок Полфрийман и неговият защитник адв. Ангелов. „Препис от разпореждането да се изпрати ведно със съобщението за датата и часа на заседанието на началника на Дирекция „Миграция“ за незабавно връчване на осъдения Джок Полфрийман и осигуряването му в съдебно заседание. Уведомлението и копие от разпореждането да се изпратят на Дирекция „Миграция“ и по факс по реда на чл. 178, ал. 8 от НПК, тъй като случаят е бърз. Осъденият да бъде уведомен и чрез неговия защитник адв. Ангелов, ако последният се съгласи да приеме книжата“ – пише още в документа.

Коментари

Задължително поле