Влагат 653 401 лв. в Център за деца и родители "Царевград" в Търново

Община Велико Търново влага 653 401 лв. в изграждането на "Общностен център за деца и родители "Царевград". Финансирането е във вид на безвъзмездната помощ по проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020.

Основната цел на разработката е превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата на Община Велико Търново. В центъра ще се предоставят интегрирани услуги като ще бъдат създадени условия за равен достъп на малчугани от 0 до 7 години от рискови групи и техните семейства до социални, образователни и здравни услуги.

Общата сума на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на проекта е в максималния размер и е с продължителност 27 месеца като трябва да приключи на 31 октомври 2018 г. За предоставянето на интегрираните услуги за ранно детско развитие ще бъдат назначени и наети специалисти в областта на социалните дейности, здравеопазване и образование.

В рамките на проекта ще се предоставят индивидуална педагогическа и психологическа подкрепа за деца с увреждания,  консултации на бъдещи и настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, семейно консултиране и подкрепа и индивидуална и групова работа с деца и родители.

Дейности са предвидени и с деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина. Ще бъде предлагана допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на готовността на децата за равен старт в училище.

Услугите ще се предоставят в създадения по Проект "Инвестиция в ранното детство - гаранция за благосъстоянието на децата и семействата в Община Велико Търново", Общностен център за деца и семейства в болярския град.

Коментари

Задължително поле