Вложиха 113 297 лева в апаратура за година в болницата в Горна Оряховица

Сериозни инвестиции в ремонти и апаратура с помощта на Община Горна Оряховица са направени през миналата година в МБАЛ „Свети Иван Рилски“. За отчетния период бе въведен в експлоатация модерен 16-срезов компютърен томограф, който е на обща стойност 417 241, 91 лева и ще бъде изплащан през следващите 3 години. Първата вноска е направена през м.г. и в размер на 79 275 лева. В тази връзка със свои решения Общинският съвет увеличи капитала на болницата за 2017 и 2018 г. със 184 280 лева, за да може лечебното заведение да изплати първата вноска за томографа и да извърши ремонти за 55 000 лева.

Закупената за периода апаратура е: лапароскопска система за АГО и Хирургично отделение на стойност 73 200 лева, от които 5 000 са осигурени от Общината, апарат за компресотерапия за Отделението по физикална и рехабилитационна медицина на стойност 2 184 лева, два монитора за ОАИЛ и Нервно отделение за 2 688 лева, електрокардиограф за нуждите на Първо вътрешно отделение за 3 240 лева. През миналата година са закупени и инструментариум към лапароскопската система за Хирургично отделение на стойност 4 576 лева, вакуум помпа за изсмукване на биологична течност за операционните зали на болницата на стойност 4142 лева, климатик за клинична лаборатория на стойност 1450 лв, аудиометър за УНГ за 2 200 лева, апарат за обдишване за ОАИЛ на стойност 2 295 лева, климатик за 950 лева, софтуер за новия компютърен томограф за измерване на костната плътност за 11 500 лева.

Общата стойност на разходите за апаратура възлиза на 113 297 лева, от които 50 000 лева са осигурени от Община Горна Оряховица.

През 2018 година болницата получи дарения от различни организации и частни лица.

Стационарът получи ехограф за нуждите от АГ отделението, дарен от дамите от Зонта клуб на стойност 16 722 лева, нов транспортен кувьоз за АГО на стойност 18 746 лева, осигурен от Десислава Николова, Румяна Илиева и частни лица, видеопринтер към ехографа на АГО за 1450 лева, климатици за Родилно отделение за 2738 лева. С 3039 лева, дарени от немската фондация „Помощ за България“ бяха ремонтирани стаи в АГ отделението.

За миналата година са извършени ремонтни дейности общо за 56 090 лева, от които 55 000 лева са осигурени от бюджета на Община Горна Оряховица. Сред по-големите ремонти са в ОАИЛ на стойност 21 609 лева, ремонт на Инфекциозно отделение на стойност 14 601 лева, ремонт в отделение Образна диагностика за 3 282 лева, ремонт в приемно- консултативния кабинет на стойност 3296 лева, ремонт в Отделението по педиатрия 2 921 лева и др.

През 2018 година бе осъществен и ремонт на три отделения в южното крило на болницата по проект „Красива България“ на обща стойност 225 920 лева, от които 50% осигури Община Горна Оряховица.

„С Община Горна Оряховица си взаимодействаме отлично, ръководството на общинската администрация провежда последователна политика в областта на здравеопазването, коментира управителят на болницата д-р Иван Иванов. „Общата ни цел е да превърнем МБАЛ в съвременно лечебно заведение и да повишим качеството на медицинските услуги“.

През настоящата година от стационара предвиждат да изразходват около 181 000 лева за апаратура и обзавеждане.

Предвидено е закупуването на нов стерилизатор за нуждите на звено „Стерилизация“ за около 100 хил. лева, рентгенов апарат, втора употреба за близо 20 хил. лв., ехограф за нуждите на отделение „Образна диагностика“ за ок. 20 хил. лева, електронож за УНГ отделението за 1 800 лева, обзавеждане- бюра, шкафчета и масичка за УНГ- отделението и ОФРМ за 4 200 лева.

Коментари

Задължително поле