Всеки пети българин мизерства

Близо 33 на сто от българите живеят в риск от бедност.

Първи сме в ЕС по материални лишения

Всеки пети българин живее в тежки материални лишения. Или близо 21 на сто от хората у нас не могат да си позволят да си плащат сметките, да поддържат дома си адекватно топъл или да вземат седмична почивка далеч от дома.

По този показател страната ни е на първо място в ЕС. След нас са Румъния с 16,7% дял на мизерстващите хора и Гърция - с 16,7%, показват данните на Евростат за миналата година.

Най-малко население в тежки материални лишения има в Люксембург - едва 1,35%, Швеция - 1,6%, Холандия - 2,4 на сто, Чехия, Австрия и Финландия - всички по 2,8%.

Средно в ЕС делът на мизерстващите хора е 5,8%.

Близо 33 на сто от българите живеят в риск от бедност. Това означава, че те са били в поне едно от следните три условия: разполагаемите им доходи са под националния им праг на бедност, живеят в силни материални лишения или живеят в домакинства с много ниска интензивност на труда.

И по този показател страната ни е на първо място в Европейския съюз. Преди нас са дори Румъния - с 32,5% дял на хората, заплашени от бедност, Гърция - с 31,8 на сто, Латвия - 28,4%, Литва - 28,3%. Най-малко изложени на риск от бедност или социално изключване, са регистрирани в Чехия - 12,2%, Словения - 16,2%, Словакия - 16,3% и Финландия - 16,5%.

Все пак делът им намалява през последните години. Най-голямо понижение има в България, а най-голямо увеличение в Люксембург.

От 2008 г. до 2018 г. у нас делът на тези хора е намалял от 44,8% на 32,8%, или -12 процентни пункта. Спад се наблюдава още в Румъния с 11,7%, Полша - 11,6%, Унгария - 8,6%.

Коментари

Задължително поле