Все повече млади хора не се интересуват от националната държава

Сред младите консервативното мислене не може да пусне корени. Според проучване те виждат себе си като граждани на света. С едно изключение - на хората между 20 и 30 години от Източна Азия и Тихия океан , пише германското издание Der Spiegel.

Изследване на Световния икономически форум, проведено сред 26 хил. души от 180 страни, показва, че мнозина на възраст между 18 г. и 35 г. не се идентифицират на първо място с националната държава. Цели 36 % от участвалите в анкетата разбират себе си като граждани на света. За първи път на второ място попадат тези хора, за които националната държава все още е от първостепенна важност за определянето им, а на трето място са тези, за които основен критерий е религията. С най-силни глобални настроения са хората на възраст между 20 г. и 30 г., които се отличават с предприемаческа и социална ангажираност.

Заключенията от проучването показват обаче, че националната държава не е остаряла навсякъде като критерий за самоопределяне: в Източна Азия и Тихия океан всеки втори на първо място се чувства като гражданин на собствената си страна. И обратно - като гражданин на света се определя един от всеки петима.

Коментари

Задължително поле