ВСУ "Черноризец Храбър" ще приема студенти по професионални направления

Нова система за прием на студенти обяви Варненският свободен университет "Черноризец Храбър". За следващата учебна година кандидатстването ще става по професионални направления, а директният вход по специалности ще се запази само за чуждоезиковите програми и държавно регулираните професии като "Право", "Архитектура" и "Строителство на сгради и съоръжения".

Останалите новоприети студенти ще се обучават на две нива. Първото ще е базово и ще включва основни дисциплини за съответното направление. След това студентите ще изберат конкретна специалност за профилиращо обучение.

За учебната 2018/2019 направленията са "Психология", "Политически науки", "Администрация и управление", "Икономика", "Информатика и компютърни науки", "Изобразително изкуство", "Музикално и танцово изкуство", "Национална сигурност".

"Този вид обучение осигурява предимство на нашите възпитаници да се ориентират. Първите 2 г. са въвеждащи и дават общата теоретическа подготовка, от която всеки млад човек се нуждае, за да направи правилния избор на конкретна специалност", обясни проф. Валери Стоянов, зам.-ректор на ВСУ по учебната дейност.

Направени в университета проучвания сочат нуждата от служители с интегриран профил, което се постига именно чрез прием по професионални направления.

Коментари

Задължително поле