Всяка трета фирма със спад на продажбите

Над 34% от фирмите в индустрията през септември отчитат спад на приходите от продажби спрямо предходния месец.

2,2% от дружествата ще преустановят дейността си

В туризма ситуацията е тежка

Всяка трета фирма през септември е отчела намаление на приходите от продажби на стоки или услуги в сравнение с август, показва анкета на НСИ сред бизнеса. Близо половината от фирмите са посочили, че няма промяна в приходите им, а за 17,8% е имало увеличение.

Данните за различните браншове показват, че 37,1% от фирмите в строителството са отчели намаление в приходите от продажби, а за индустрията този дял е 34,3%. В сектора „Култура, спорт и развлечения, ремонт на домакински вещи и др.“ намаление на приходите имат 35,4% от фирмите, а за дейностите „Търговия, транспорт и ресторантьорство“ - 30,9%.

По отношение на персонала 17,1% от анкетираните фирми са направили стъпки, така че работниците да ползват платен отпуск, а 10% от дружествата са изпратили част от хората си в неплатен отпуск. До съкращения на хора са прибегнали 9,1% от анкетираните, а 8,3% от фирмите са се възползвали от правителствените мерки за подпомагане на бизнеса.

За следващия месец 95,1% от анкетираните компании прогнозират, че ще продължат дейността си, 1,9% - ще спрат временно работата си, а 2,2% - ще прекратят дейността си.

В туризма ситуацията е доста по-тежка. Само 34,6% от шефовете на фирми в туризма смятат да продължат да работят, както досега, 35,1% ще ограничат дейността си, 24,6% временно ще спрат работа, а 4,2% планират да прекратят дейност.

53,2% от фирмите в туризма отчитат спад на приходите си през септември, а 36,9% посочват, че няма промяна. Увеличават се фирмите в туризма, които съкращавах хора, изпращат ги в отпуск или ползват правителствените мерки за подкрепа.

Коментари

Задължително поле