Всяка четвърта фирма очаква ръст на оборота

Българските мениджъри са оптимисти за бизнес климата в страната, като 35% очакват той да се подобри през следващата година.

Само 34% от мениджърите прогнозират свиване на продажбите

Ние сме сред оптимистите

Над 34% от фирмите у нас очакват намаление на приходите си през 2021 г. Но стабилен процент - 41,6% предвиждат, че може би няма да има промяна в оборотите, а други 24,1% са оптимисти и очакват ръст на продажбите. Това показва проучване на Българската търговско-промишлена палата, която представи годишния икономически преглед на европейската мрежа търговски палати за състоянието на бизнеса и прогнозите за следващата година. Данните се базират на анкети сред 58 000 предприемачи в 29 страни.

В България оценките за основните предизвикателства пред бизнеса са почти изравнени. На първо място са дълговете, създадени в следствие на Covid-19 (43%), следвани от прекъсванията на веригите за доставка (42%). Притесненията на компаниите за цените на енергията и суровините намаляват. В предишни анкети такива притеснения са изразили 51% от фирмите, а за 2021 г. опасения за тези цени имат 42% от анкетираните.

Драстично е намалението на затрудненията от липса на квалифицирани кадри, което спада с 22%, спрямо очакванията за 2019 г. и 2020 г. Това е логично, предвид увеличената безработица, предизвикана от пандемията и по-широкия достъп до кадри. В същото време фирмите са значително по-притеснени по отношение на разходите за труд - 41% от анкетираните.

Въпреки някои негативни данни, една пета от предприятията са оптимисти в прогнозата си за 2021 г. Почти 20% от фирмите смятат да увеличат инвестициите си. По този критерий се нареждаме на 17-то място от 29 страни, като с най-позитивни очаквания за вложенията са Ирландия и Турция, а най-негативни Австрия и Унгария. По отношение на бизнес климата в страната през 2021 г. българските мениджъри са оптимисти, като 35% очакват той да се подобри. Предприемачите ни са едни от най-позитивните по отношение на този критерий - страната ни е на осмо място по позитивни прогнози.

Коментари

Задължително поле