Външният дълг нарасна с 1,18 млрд. евро

Брутният външен дълг в края на август е малко над 36 млрд. евро (63,5% от БВП), което е с 842,6 млн. евро (2,4%) повече в сравнение с края на 2019 г., обявиха от БНБ. За година дългът нараства с 1,188 млрд. евро (3,4%)

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на август е 5,665 млрд. евро (10% от БВП). Спрямо края на 2019 г. той нараства с 237,8 млн. евро, а за година - с 249,2 млн. евро.

Външните задължения на сектор „Банки“ са 4,788 млрд. евро. Те се понижават със 113,4 млн. евро спрямо края на 2019 г. За година дългът на сектор „Банки“ нараства с 226,8 млн. евро.

Външните задължения на „Други сектори“ са 10,768 млрд. евро. Те намаляват с 232,1 млн. евро спрямо края на 2019 г., а за година - с 222,2 млн. евро.

В края на август вътрешнофирменото кредитиране (между задгранични компании и български дружества) е на стойност 14,798 млрд. евро, което е с 950,3 млн. евро повече в сравнение с края на 2019 г. За година вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 934,2 млн. евро.

За периода януари–август полученото външно финансиране е в размер на 4,117 млрд. евро, при 4,379 млрд. евро за същия период на миналата година. От тях 524,7 млн. евро (12,7% от общия размер) са за сектор „Държавно управление“, 1 млрд. евро (26,5%) са за сектор „Банки“, 704,4 млн. евро (17,1%) са за „Други сектори“, а 1,795 млрд. евро (43,6%) са вътрешнофирмено кредитиране.

За периода януари–август извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3,241 млрд. евро, при 4,435 млрд. евро година по-рано.

Коментари

Задължително поле