Външният дълг нарасна с 581 млн. евро

Брутният външен дълг на страната в края на юли е 35,61 млрд. евро (62,7% от БВП), обявиха от БНБ. Това е с 433,3 млн. евро повече в сравнение с края на 2019 г. За година увеличението на дълга е с 581,4 млн. евро. 

Брутният външен дълг на сектор „Държавно управление“ в края на юли е 5,681 млрд. евро. Спрямо края на 2019 г. той нараства с 253,7 млн. евро, а за година външните задължения на сектора се повишават с 249,4 млн. евро. 

Външните задължения на сектор Банки са 4,415 млрд. евро. Те се понижават с 485,8 млн. евро спрямо края на 2019 г. Дългът на сектор Банки намалява с 212 млн. евро на годишна база.

Външните задължения на Други сектори са 10,732 млрд. евро. Те намаляват с 268 млн. евро спрямо края на 2019 г. За година дългът на сектора намалява с 332 млн. евро.

В края на юли вътрешнофирменото кредитиране е 14,782 млрд. евро, което е с 933,6 млн. евро повече в сравнение с края на 2019 г. За година вътрешнофирменото кредитиране се повишава с 876,5 млн. евро.

От януари до юли 2020 г. полученото външно финансиране е в размер на 3,553 млрд. евро, при малко над 4 млрд. евро за същия период на миналата година. От тях 523,2 млн. евро (14,7% от общия размер) са за сектор Държавно управление, 699,7 млн. евро (19,7%) за сектор Банки, 628,4 млн. евро (17,7%) за Други сектори, а 1,7 млрд. евро (47,9%) са вътрешнофирмено кредитиране.

През януари – юли 2020 г. извършените плащания по обслужването на брутния външен дълг са 3,1 млрд. евро при 3,969 млрд. евро година по-рано.

Коментари

Задължително поле