Върнаха 402 деца в училище

402 деца са върнати в училищата за последната година, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна.

От влизане в сила на действащия "Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст" от началото на юни м.г. до края на месец август 2019 г. са извършени 2251 проверки в морската столица. Установени в чужбина са 1691 деца. 26 са издадените актове за административни нарушения на родители, които не са осигурили присъствие в училище на децата си, 18 са с влезли в сила наказателни постановления.

С цел превенция са извършени общо 91 проверки на родители на деца в риск от отпадане от училище. През летните месеци работата на екипите продължава. Групите включват експерти от общинската администрация, РУО-Варна, училищата, Дирекция „Социално подпомагане“, МВР, които посещават адреси, обработват протоколи, проследяват движението на децата и учениците.

Коментари

Задължително поле