В данъчно убежище за милионери се превръща Гърция

След около месец ще бъде готово решение, което ще се подпише от министъра на финансите и управителя на НАП, с което ще задейства специален режим за данъчно облагане за тези, които ще стават гърци, поне по отношение на данъчната им резидентност.

Всеки, който реши да остане в Гърция, ще бъде облаган с до 100 000 евро годишно от световния си доход. А това може бързо да превърне Гърция в своеобразно данъчно убежище, коментира белгийското издание L'echo.

Какъв е този алтернативен начин на данъчно облагане, или този данъчен стимул?

Физическото лице ще плаща фиксиран данък всяка данъчна година от 100 000 евро, независимо от размера на доходите, реализирани в чужбина. Ще може да кандидатства за разширяване на специалния статус на свой роднина и в този случай ще се плаща данък в размер на 20 000 евро за всеки роднина без да се прилагат разпоредбите за облагане на дарения, наследства и родителски обезщетения.

Данъкът ще се изплаща на една вноска за всяка данъчна година до последния работен ден на м. юли. Само за първата година на включване, физическото лице трябва да плати фиксирания данък в рамките на 30 дни от одобряване на заявлението му.

Според информация финансистите търсят още по-атрактивни условия, като данък от 100 000 евро, ако инвестицията е повече от 500 000 евро.

Неслучайно в публикацията на L'Echo се посочва, че ако инвестицията достигне 1,5 милиона евро, тогава данъкът се намалява наполовина и се намалява на 25 000 евро, ако инвестицията надвишава 3 милиона евро.

Във всеки случай принадлежността към този специален режим не може да надвишава 15 години.

Коментари

Задължително поле