В Пещера умъртвиха по хуманен начин 3 безстопанствени коня

Три свободно разхождащи се по улиците на Пещера безстопанствени коня без електронен транспондер-чип са били увъртвени по хуманен начин от официалния ветеринарен лекар в родопския град и предадени на екарисаж, съобщиха от местната общинска администрация. Други три коня с чип са били също задържани по улиците на града, но са били освободени и върнати обратно на собствениците им, след като те са платили наложените им глоби.

При установяване на безстопанствено пуснати коне по улици, паркове и пътната мрежа на територията на града, животните се улавят и задържат, като се сигнализира незабавно официалния ветеринарен лекар, обясниха от Община Пещера. При наличието на идентификационен чип собственикът заплаща глоба от 100 лв. за кон и животните се освобождават. При липса на чип обаче конете се умъртвяват на място и се насочват към обект за обезвреждане на странични животински продукти (екарисаж). Причината е, че за тези животни не може да се установи чия собственост са и какво е било здравословното им състояние.

Длъжностни лица на общинската администрация в Пещера регулярно извършват проверки за спазване разпоредбите на общинската Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община Пещера и Наредбата за реда и условията за отглеждане на животни и птици.

Многократно от началото на 2017 година собствениците на регистрирани селскостопански животни на територията на община Пещера са уведомявани, включително и на срещи с кмета Николай Зайчев, че ще се извършват проверки за свободното движение и паша на селскостопански животни по улици, паркове и пътната мрежа на неидентифицирани животни (коне без инжектиран електронен транспондер-чип, крави, кози и овце без ушни марки).

Действията на Община Пещера спрямо безстопанствените коне дадоха повод на директора на Областната дирекция по безопасност на храните - Пазарджик д-р Петко Митев да я посочи като добър пример за постигнати резултати със съдействието на официалния лекар и полицията и при строго прилагане на нормите на Закона за ветеринарно-медицинската дейност.

Коментари

Задължително поле