Газът поевтинява с по-малко през зимните месеци

По-ниски цени на газа утвърди Комисията за енергийно и водно регулиране за октомври, ноември и декември 2019 г. За тях обаче намалението е далеч по-ниско от определеното за август и септември, когато все още не е започнал отоплителният сезон. За студените месеци намалението е с 21,94% за октомври, 13,90% за ноември и 10,35% за декември. За топлите август и септември цената беше понижена със задна дата с над 34 на сто.

Така за октомври 2019 г. цената, по която общественият доставчик продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа става 35,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), за ноември – 38,62 лв./MWh, а за декември - 40,21 лв./MWh.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители следва да възстановяват на клиентите, за доставка на природен газ, се посочва в решенията.

Определянето на нови цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ, считано от 5 август 2019 г.  В тази връзка съгласно приетите промени в Закона за енергетиката  от 24.04.2020 г. общественият доставчик на природен газ следва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

През следващата седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да  приеме окончателни решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цени на природния газ за януари, февруари и март 2020 г. След приемането им решенията на комисията ще бъдат публикувани на интернет страницата на регулатора.

След утвърждаването на цените на природния газ за всички минали периоди –  от   5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., комисията предстои да отчете влиянието на променените цени на природния газ върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство през този период. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменение на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

Следете Trud News вече и в Telegram

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Бизнес