Горски конфискуваха дърва и трион на бракониери

Илюстрация: Pixabay

Шест акта и един констативен протокол са съставили горски стражари при проверки в Шуменска област за седмица. Четири от актовете са за незаконна сеч в обхвата на ДЛС „Паламара".

Служителите на стопанството хванали нарушители с 2 кубика дърва за огрев без документи за произход.

Дървесината е конфискувана. Задържан е и един ръчен трион. Други 2 куб. м дърва за огрев са конфискувани при обход на горите, стопанисвани от ДГС „Нови Пазар". За установените нарушения са съставени два акта.

Констативен протокол по Закона за горите е съставен при контролната дейност в границите на ДГС „Шумен".

В рамките на изминалата седмица на територията на всички 13 горски и 5 ловни стопанства към Североизточно държавно предприятие са извършени общо 574 проверки. 60 от тях са на обекти за добив на дървесина, 50 са на превозни средства.

Във връзка с активния ловен сезон системно се извършват проверки и по Закона за лова и опазване на дивеча. От проверените 466 физически лица 374 са любители на лова. Не са констатирани нарушения на законовите изисквания, които ловците са длъжни да спазват.

Коментари

Задължително поле