Гражданите песимисти за доходите, селяните - оптимисти

Живеещи в градовете смятат, че доходите им намаляват с 2,1 пункта през последната година.

Доверието на потребителите в икономиката намалява

Ситуацията е неблагоприятна за спестяване

Потребителите, живеещи в селата, смятат, че финансовото им състояние се подобрява с 5,1 пункта през последната година. Тези, живеещи в градовете твърдят, че доходите им намаляват с 2,1 пункта. Това показва традиционното тримесечно проучване на Националния статистически институт.

Същата тенденция се наблюдава и по отношение на очакванията за следващите дванадесет месеца.

През януари 2020 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 0,5 пункта в сравнение с октомври 2019 г., което се дължи изцяло на пониженото доверие сред градското население. В същото време анкетата регистрира по-позитивна нагласа в намеренията на селското население за покупка на предмети за дълготрайна употреба и на кола през следващите дванадесет месеца.

През януари по-голямата част от потребителите продължават да оценяват икономическата ситуация в страната като неблагоприятна за спестяване, въпреки че техният относителен дял леко намалява в сравнение с три месеца по-рано.

Коментари

Задължително поле