Гърция опрощава дългове на хиляди осигурени

В действие влиза многоочакваното опрощаване на дългове към осигурителните фондове в Гърция. Остават някои технически подробности, свързани с електронната платформа и компютърната система за приемане на молбите, уточниха от социалното министерство.

С подаването на молбата от длъжникът, Центърът за събиране на осигурителни дългове ще замрази принудителните мерки до приключването на ликвидацията на оспорваните дългове. Въпросните министерски решения кодират изменения на скорошната разпоредба на закона, които режат гордиевия възел на оспорваните дългове за десетки хиляди осигурени.

Пилотната процедура, която се прилага ще отписва задължения за които съществува обосновано съмнение не само за основното осигуряване, но и за спомагателното, помощите, както и за еднократното възнаграждение.

Министерските решения определят три категории осигурени, които могат да поискат отписването на удостоверените вече задължения към институтите за социално осигуряване или към държавните служби за периода до 31 Декември 2016 г. и освобождаването от допълнителни такси, лихви, надбавки и други утежнения.

Включват се новоосигурените лица, осигурени за първи път през Януари 1993 и след това в случаи на многостранна заетост.

Предпоставка за включване на молителя в разпоредбите на Закон 4554/2018, който отписва задълженията е действително осигуряване в една бивша осигурителна организация за основно осигуряване, по време на периода, за който се изисква отписването на задълженията от друга предишна осигурителна организация.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Европа