Г-н Кирил Петков лъгал умишлено

Факсимиле на декларацията на Кирил Петков, подадена при президента Румен Радев.

В декларация до президента Радев, Петков посочва “български гражданин съм и нямам друго гражданство”

Възпитаникът на Харвард признава, че жертва поданство, за да стане министър

И към 14 септември се води с двойно гражданство

Кирил Петков лъгал умишлено, че е единствено български гражданин в декларация, подадена при президента Румен Радев. Това се вижда в документи, които Конституционният съд публикува на сайта си по делото за двойното гражданство на бившия служебен икономически министър. Потвърдиха го и в коментари пред “Труд” висококомпетентни юристи.

В собственоръчно попълнената от Петков декларация с дата 10 май, денят, в който държавният глава издаде Указа за назначаването на Петков като служебен икономически министър пише следното: “Български гражданин съм и нямам друго гражданство”, което не отговаря на истината.

Към този момент Петков няма документ, че е само и единствено български гражданин, както изисква Конституцията. И не е представил пред президента и българските власти сертификат за отказ от канадско гражданство.

Министърът на правосъдието Янаки Стоилов посочва в писмо до КС, че Кирил Петков е с двойно гражданство към 14 септември 2021 г. Тоест 4 месеца след назначаването му за министър.

Самият Петков призна, че е престанал да е канадски гражданин чак от 20 август, т. е. няма никакво съмнение, че е попълнил декларацията, с ясното съзнание, че лъже и нарушава Конституцията.

Факсимиле от заявлението на Кирил Петков за отказ от канадско гражданство.

От заявлението за отказ от канадско гражданство от 21 април става ясно, че Кирил Петков знае и заявява, че процедурата ще продължи до издаването на официален документ и дотогава той остава канадец с всички задължения и последствия от това. Във формуляра Петков декларира следното: “Аз разбирам важността на своя отказ от канадско гражданство, както и това, че ако той бъде одобрен, ще изгубя всички права и привилегии на канадски гражданин и вече няма да имам статут в Канада”.

“Ако той бъде одобрен” са ключовите думи. Юристи са категорични, че Петков е бил наясно, че едностранното му волеизявление не поражда нищо. Само одобрението е от значение, одобрението от оторизиран, компетентен, канадски държавен орган. Той си е давал сметка, че гражданство не се прекратява с волеизявление, а с одобрението на неговото заявление. “Бил е наясно с това, а ако твърди, че не е бил, значи е невменяем”, заяви бивш конституционен съдия.

Любопитен е и друг елемент от заявлението за отказ от гражданство на Кирил Петков, който показва, че президентът Румен Радев е започнал подготовка на служебното си правителство, почти веднага след изборите на 4 април. Като причина за отказа от канадско гражданство Петков посочва: “Аз желая да се откажа от канадското си гражданство, тъй като има вероятност да бъда назначен за министър”.

Благовест Пунев, бивш член на КС, за “Труд”: До импийчмънт едва ли ще се стигне

Процедурата е много тежка

“Член 313. (Изм. - ДВ, брой 28 от 1982 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 10 от 1993 г., изм. и доп., бр. 92 от 2002 г.) Който потвърди неистина или затаи истина в писмена декларация или съобщение, изпратено по електронен път, които по силата на закон, указ или постановление на Министерския съвет се дават пред орган на властта за удостоверяване истинността на някои обстоятелства, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба от сто до триста лева.

При президента има нарушение на Конституцията, смята бившият конституционен съдия Благовест Пунев.
Но процедурата по така наречения импийчмънт - правомощията му да бъдат прекратени предсрочно - е много тежка, изисква специални мнозинства и едва ли би могла да се реализира.

Още повече, че има избори и ако президентът бъде преизбран, чак тогава може да се постави този въпрос. Това е само теоретична възможност.

Въпросът е дали ще се възприеме като много тежко нарушение, че се е доверил на декларацията на Петков. Може да каже - няма да проверявам как стоят нещата, доверил съм се на Петков.

А декларацията се дава под страх от наказателна отговорност- член 313 от НК предвижда до 3 години за невярно деклариране на неща, които се установяват по този начин - с декларация от този, който се ползва от тези обстоятелства.

Лицето декларира тези обстоятелства под страх от наказателна отговорност и се счита, че те са налице.
Ако Радев не бъде избран, такъв проблем няма да съществува, защото импийчмънт се прилага към действащ президент.

Декларацията на Кирил Петков не е сама по себе си достатъчна за освобождаването му от канадско гражданство, коментира още за “Труд” бившият конституционен съдия Благовест Пунев.

Конституцията е нарушена с факта, че той е бил канадски гражданин по време на назначаването му за служебен министър на 12 май до 20 август в противоречие с чл. 110 от Основния ни закон, според който министър може да бъде само български граждани.

Тоест не е достатъчно само да е български гражданин, но трябва и да не бъде някакъв чужд гражданин, да има двойно гражданство, каза още Благовест Пунев.

Правните последици биха били актовете на Петков като министър да не бъдат валидни, понеже не е имал качествата да бъде такъв.
Ако бъде сезирана от главният прокурор Иван Гешев

ЦИК може да снеме имунитета на Петков

Димитър Димитров

Когато стане кандидат-депутат, Кирил Петков ще получи имунитет.

“Ако прокуратурата бъде сезирана или се самосезира по неговия случай с невярната декларация, главният прокурор може да поиска да бъде свален този имунитет”, обясни за “Труд” зам.-председателят на ЦИК Димитър Димитров. Предложението трябва да бъде добре мотивирано и придружено с необходимите доказателства. Тогава ЦИК се събира на заседания, обсъжда предложението на главния прокурор и взима решение, каза още Димитров.

Според бившия конституционен съдия Благовест Пунев прокуратурата може да се сезира и преди решението на магистратите от Конституционния съд. Те ще се произнесат дали указът на президента е валиден, защото е бил назначен министър, който не отговаря на изискванията. А работа на прокуратурата е да подхване Петков за декларацията с невярно съдържание, което е престъпление по чл. 313 от НК.

Като знам каква е практиката, прокуратурата едва ли ще се сезира, заключи бившият конституционен съдия.

Има отказ и за допълнителни доказателства

КС няма да изслушва бившия служебен министър на икономиката

Като неоснователно бе определено от Конституционния съд и отхвърлено искането на Кирил Петков да бъде изслушан по делото за установяване на частична противоконституционност в указ 129 на президента Румен Радев. С този указ държавният глава назначава Петков за служебен министър на икономиката.

Отказът е мотивиран с текстове от Закона за конституционния съд.

В тях е посочено, че като заинтересована страна могат да бъдат конституирани само изрично посочени лица, а това са действащ народен представител или действащ президент и вицепрезидент. “Кирил Петков Петков към настоящия момент не притежава длъжностно или служебно качество, произтичащо от частично оспорения указ на президента на Република България”, заяви КС.

Магистратите отхвърлиха и искането му за събиране на други доказателства - становище от експерт от Международно публично право.

Борислав Цеков, доктор по конституционно право, пред “Труд”: Петков е излъгал президента и е нарушил Конституцията

Определението на КС, с което се отхвърлят неоснователните искания на Кирил Петков да бъде конституиран като страна и да се събират допълнителни доказателства, е съвсем очаквано за всеки правник, който е компетентен в конституционната юриспруденция. То не може да бъде друго, защото така повелява действащата нормативна уредба. Няма никаква нужда от допълнителни доказателства, защото всички доказателства са налице, тъй като от конституционноправно гледище казусът е елементарен - трябва да се установи дали към датата на издаване на указа за назначаване му за служебен министър, въпросният Кирил Петков е имал само българско гражданство, каквото е императивното конституционно изискване или е имал и второ, чуждо гражданство.

От представените документи е видно по безсъмнен начин, че Кирил Петков е имал второ гражданство и това е продължило до 20 август, когато гражданството му е прекратено. Кога е подадено заявлението е ирелевентен за случая факт и всякакви самодейни интерпретации от корпоративни, търговски, бракоразводни и прочие адвокати, които не са компетентни в тази материя, са несъстоятелни. В публичното право - и това се учи още в началните курсове по право! - по общо правило нищо не се случва само по лично волеизявление на заинтересованото лице.

Винаги е необходим акт на компетентен държавен орган. Канадският закон за гражданството е категоричен и ясен - съгласно чл. 9 канадското гражданство се прекратява с акт на компетентния министър и то най-рано от датата следваща издаването на този акт. Следователно, Кирил Петков не е отговарял на императивните изисквания за заемане на длъжността министър. Трябва да изчакаме произнасянето на КС, но при всички положения имаме още един безспорен факт - че Петков е подвел администрацията на Президента, като е представил декларация с невярно съдържание, че има само българско гражданство. От морално-етично гледище, това е проява на изключителна непочтеност, а от правна - основание за търсене на наказателна отговорност от лицето.

Проф. Даниел Вълчев, декан на Юридическия факултет в СУ: Може толкова да му се е искало, че да не е имал волева овладимост

Г-н Петков, ако е подписал декларация с невярно съдържание, разбира се, че ще носи отговорност. Но има много условности и не може да се отговори еднозначно.

По принцип ще носи отговорност, но прокурорите може да преценят, че това е малозначително деяние по смисъла на чл. 9 от НК, може да не е бил в състояние да разбира свойството и значението на постъпките си и да ги ръководи. В крайна сметка може толкова да му се е искало, че да не е имал волева овладимост на поведението си.

Може да се окаже, че Петков никога не е бил министър. Производството по казуса с двойното гражданство трябва да продължи. От това, което е видях, става ясно, че до 20 август Петков е бил и канадски гражданин.
Ако КС обяви указа на президента за частично противоконституционен, това няма да засегне директно издадените от Петков като министър актове.

При положение, че никога не е бил министър, ако бъде постановено такова решение, това означава, че различни лица може да искат да атакуват неговите актове.

Коментари

Регистрирай се, за да коментираш

Още от Мнения