Дават по 250 лева за първокласник

Документи се приемат до 15 октомври

Спират парите при 5 неизвинени отсъствия

Родителите, които имат първокласник, могат да подават заявления за еднократна помощ от 250 лева в дирекциите “Социално подпомагане”. Заявленията се приемат след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година.

Освен детето да е записано в първи клас, друго задължително условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца да е по-нисък или равен на 450 лв.

От тази година изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас се извършва на два пъти: половината от помощта се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а другата половина се изплаща в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи.

Родителите трябва да върнат помощта, ако детето не постъпи в училище, освен ако няма здравословни причини за това, както и ако в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

Коментари

Задължително поле